Let’s Innovate Aquaculture

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

Et nytt fôrkonsept 
med fokus på fiskevelferd

 

Power Extreme

Når tilveksten betyr alt
Hva fôrer du med når prisen på oppdrettslaks er høy?

Hva fôrer du med når prisen på oppdrettslaks er HØY?

Høye laksepriser har gjort ekstra tilvekst mer lønnsomt enn noensinne.
Kortere produksjonstid har samtidig blitt viktigere for bedre utnyttelse av kapasiteten i anleggene, og for å redusere eksponeringstiden for lus og sykdomsorganismer. Denne situasjonen kaller aller mest på kraftigere vekstfôr.

POWER - for laks
Svært mange oppdrettere i Norge vil kjenne POWER, det mest potente produktet i markedet over en lang årrekke. Den klassiske utgaven etterspørres i økende grad. Nå kommer POWER i tre utgaver. Den mest ekstreme heter selvsagt POWER EXTREME. Det er dette produktet du skal fôre laksen med når tilveksten betyr alt!

Foto: Geir Mogen
Power Extreme

Ett nytt ytelsesnivå

Overbevisende forsøk
Resultatene fra dokumentasjonsarbeidet bak POWER EXTREME plasserer produktet i en klasse for seg. BioMars høyytelsesfôr Energy X er testet mot nyheten bl.a. på følgende produksjonsparametre:

• Vektutvikling
• Vekstfaktor
• Fôrfaktor
• Slakteutbytte og fettinnhold i fisk
• Farge fisk og pigmentanalyse
• Filétkvalitet

Vi legger ikke skjul på at POWER EXTREME var overlegent på de fleste parametrene, spesielt de som gjelder når tilveksten betyr mest!
Dette er resultater fra forsøk gjennomført av BioMar i Skottland. 

Vektutvikling
Forskjellen i vektutvikling viste seg tidlig og økte jevnt på til avslutningen av forsøket, med en betydelig forskjell i slaktevekt i favør av POWER EXTREME.
Det var lav dødelighet i begge gruppene (<3 %) og ingen forskjell mellom dem.

Figur 1 Vektutvikling hos to grupper laks som ble gitt ett av to fôr, Energy X eller Power Extreme Q. Det var en statistisk signifikant forskjell i vekt mellom de to gruppene.
Vekstfaktor

Vekstfaktor

Forskjellen i vekstfaktor var betydelig i favør av POWER EXTREME Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Vekstfaktor oppnådd gjennom hele forsøket med bruk av Power Extreme Q eller Energy X. Det var en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.
Fôrfaktor

Fôrfaktor

Forskjellen i fôrfaktor var også i favør av POWER EXTREME Q.

Figur 3 Fôrfaktor oppnådd gjennom hele forsøket med bruk av Power Extreme Q eller Energy X. Det var en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene.
Slakteutbytte

Slakteutbytte og fettinnhold i fisk

Forskjellene i slakteutbytte og fettinnhold var ikke statistisk signifikante, men med numeriske forskjeller som følger:

POWER EXTREME Q ga høyest slakteutbytte, se figur 4a
POWER EXTREME Q ga et litt høyere fettinnhold i fisk, se figur 4

Figur 4a Slakteutbytte ved avslutning av forsøket for laks som hadde blitt fôret med Power Extreme Q eller Energy X. Figur 4b Fettinnhold i filét ved avslutning av forsøket for laks som hadde blitt fôret med Power Extreme Q eller Energy X.
Farge i fisk og pigmentanalyse

Farge i fisk og pigmentanalyse

Forskjellene i farge (SalmoFan) og pigment var ikke statistisk signifikante, med minimale numeriske forskjeller som følger:

  • Farge i fisk, se figur 5a
  • Pigmentanalyse, se figur 5b

 

Figur 5a SalmoFan-verdier i filét ved avslutning av forsøket for laks som hadde blitt fôret med Power Extreme Q eller Energy X. Figur 5b Pigmentinnhold (adonirubin, cantaxanthin, astaxanthin) i filét ved avslutning av forsøket for laks som hadde blitt fôret med  Power Extreme Q eller Energy X. Pigmentkilde: Panaferd.