Control Q 

Control Q sirkulasjonsforsterker

Control Q sirkulasjonsforsterker

Control Q er et unikt fôrkonsept for styrket hjerte- og sirkulasjonshelse som bygger på ny kunnskap om ernæring. Med bakgrunn i en omfattende forskning på effekten som krill har på fettomsetning og immunforsvar, har BioMar utviklet et fôr som styrker hjertet og sirkulasjonssystemet hos laks.

Hyppigere håndteringsfrekvens, økt stress og redusert gjellehelse fører til et økt oksygenbehov og økt krav til kompensasjon fra sirkulasjonssystemet. Underdimensjonerte hjerter og hjerter som er skadet av infeksjonssykdommer som HSMB og CMS kan medføre sirkulasjonssvikt og hjertesprekk, og forebygging av disse tilstandene vil være positivt for bedre fiskehelse og økt overlevelse.

Forebyggende ernæring for bedre sirkulasjon

Ernæring for bedre sirkulasjon

Laks er som mennesker skapt for bevegelse, og både fysisk aktivitet og riktig kosthold er forutsetninger for god sirkulasjonshelse og hjertekapasitet. Høyt inntak av marine omega-3 fettsyrer har vist seg å være assosiert med gunstige effekter på for eksempel hjerte, syn og immunfunksjon.

De to viktigste og best dokumenterte omega-3 fettsyrene er EPA og DHA. Disse langkjedete fettsyrene kan kun produseres av marine organismer, mens korte omega- 3 fettsyrer kan bli produsert i planter, slik som alfa-linolensyre (ALA). Selv om ALA er en omega-3 fettsyre, kan virkningen på ingen måte sammenlignes med EPA og DHA. Tilførsel av EPA og DHA er derfor en viktig del av dietten for optimal helse, både for mennesker og laks.

Effekten på hjertet

Effekten på hjertet

Hjerte- og sirkulasjonshelse hos laks kan kartlegges i en svømmetunnel, ved å måle maksimal hjerterate og oksygenopptak.

  • Nofima har utviklet svømmetunnelen The Flume der fisk kan svømme i stigende hastighet til utmattelse.
  • Der har vi målt hjertekapasitet og utholdenhet, og dokumentert effekten av Control Q. 

Svømmetunnel er fiskens tredemølle, og brukes til å gjennomføre utholdenhetstester med måling av hjerterate og oksygenforbruk. Dette gir et godt bilde av helsetilstanden og yteevne hos laks på tilsvarende måte som hos mennesker.

Økt kapasitet og utholdenhet

Økt kapasitet og utholdenhet

Control Q har i slike, kontrollerte forsøk og i feltforsøk vist seg å kunne bidra til økt hjertekapasitet, redusert virusmengde og skade i hjertemuskulatur, samt redusert dødelighet i forbindelse med HSMB (smitteforsøk+felt).

Videre ser vi at fisk fôret med Control Q får høyere omega-3/omega-6-ratio i sentrale organer. Blant annet i hjertet.

  • Vi kan også måle større hjerter (hjerteindeks) og tykkere hjertemuskulatur.
  • Laksen viser også økt utholdenhet(svømmekapasitet) ved lavere nivåer av EPA og DHA og økt tilvekst

Ernæring som støtter vevsrestitusjon og demper betennelsesreaksjoner kan gi tilsvarende gunstige effekter som trening. Det finnes også samspill mellom fysisk aktivitet og ernæring, for eksempel vil tilskudd av EPA og DHA kombinert med trening virke positivt på helsen. Denne typen samspill er et nytt og spennende forskningsfelt.

Effekten på HSMB og CMS

Effekten på HSMB og CMS

Effekten på HSMB og CMS

Virussykdommer som rammer hjertet, er en av de store utfordringene i dagens oppdrett av laksefisk. HSMB og CMS påfører næringen økonomiske tap blant annet gjennom økt dødelighet og redusert tilvekst. I følge de årlige fiskehelserapportene fra Veterinærinstituttet har det vært en stadig økning av begge disse sykdommene i de siste årene.

Foto: Trygve Poppe
Betennelser

Betennelser

HSMB er en av de mest utbredte sykdommene i Norge, og assosieres med tilstedeværelsen av Piscint orthoreovirus (PRV). Den fører til en betennelse og vevsskade i flere organer, men hjerte- og skjelettmuskulatur er særlig rammet.

Syk fisk fører til tap for oppdretter gjennom redusert tilvekst. HSMB gir også i mange tilfeller økt dødelighet i forbindelse med operasjonelt stress.

Hjertesprekk

Hjertesprekk

CMS, også kalt «hjertesprekk» forårsakes av et totivirus som infiserer og fører til en betennelse i hjertemuskulaturen. Dette gir en ødeleggelse av vevet, og hjerteveggen kan briste om hjertet utsettes for økt belastning, som ved operasjonelt stress. CMS rammer gjerne stor fisk når den nærmer seg slaktemoden, og fører dermed til store økonomiske tap for rammede 

EPA og DHA

EPA og DHA

Forsøk har vist at alvorligheten av de kliniske manifestasjonene kan knyttes til graden av inflammasjon i vevet. Fisken blir dårligere rustet til å stå imot stress, og en ser at fisken tåler dårlig håndtering som flytting, sortering og lusebehandling. Det finnes ingen medisiner mot sykdommene, og sykdomsbekjempingen består dermed av begrensing av skadeomfang. 

Forskning tyder på at både trening og ernæring påvirker fiskens evne til å motstå sykdom, og vi ser klare tegn til at riktig ernæring med økt tilgang på langkjedete fettsyrene EPA og DHA som finnes i Quardio gjør fisken mer motstandskraftig mot virussykdommer som HSMB og CMS.