Rensefisk

Leppefisk

Produktgruppen Symbio dekker fôrbehovet til alle de aktuelle rensefiskartene - både i produksjon på land, og som lusespisere i sjø. Symbio er tuftet på solid erfaring fra fôrutvikling til en rekke marine arter sammenholdt med BioMar North Sea sin egen rensefisksatsing.

Symbio Grower

Symbio Grower

Symbio Grower er forsket fram vha. en serie fôringsforsøk med oppdrettet berggylt. For 10 grams fisk støtter fôret 1 % daglig tilvekst, samt en biologisk FCR på 1,2. Dette anses som meget bra til berggylt!

Fôret har en fordelaktig miks av andel flytefôr og andel sakte synkende fôr. Som et klekkerifôr må Symbio Grower kun anvendes til leppefisk i kar.

symbio grower
Pelletstørrelse (mm) 1,5 / 2,0 / 3,0
Kommentar Yngelfôr
Symbio Maintenance

Symbio Maintenance

Symbio Maintenance (M) er et svært smakelig produkt som passer alle typer og størrelser av rensefisk.

Leppefisk er fra naturen sin side tilpasset beiting av bl.a. påvekst på ulike substrater. Dette, i kombinasjon med at Symbio M produseres i 12mm pelletstørrelse, gjør at utfôring anbefales i agnpose eller fleksibel nylonstrømpe.

Utfôringen bør skje i skjulet der leppefisken søker beskyttelse og hvile, og der mye av avlusingen finner sted. Fôringsdybden tilpasses årstid og fiskens prefererte beitedyp. 

Symbio Maintenance
Pelletstørrelse (mm) 12
Kommentar Tilleggsfôr

Rensefisk

Rensefisk er en høyt aktet samarbeidspartner for oppdretterne.

Den besørger en skånsom og kontinuerlig avlusing av laksen. Dette betinger imidlertid godt stell der bl.a. rett fôr og fôring av rensefisken er avgjørende. Med Symbio konseptet til BioMar prioriteres grunnleggende god, artsspesifikk ernæring.

Verdifull fisk fortjener det beste!