Laks

fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt

Laks sjø

BioMars vekstfôr til laks består av to komplette linjer med standardfôr, og to egne spesialfôr for ekstra ytelse.

Vekstfôr laks

Vekstfôr laks

Våre vekstfôr er fremtidsrettede og bærekraftige produkter som dekker laksens behov i alle livsfaser, fra utsett til slakt. Målet er kostnadseffektivt og nyskapende fôr, basert på forskningsdrevet utvikling.Vekstfôrene bygger på bred dokumentasjon om sammenhengene mellom fordøyelig protein, fordøyelig energi og andre essensielle næringsstoff for å maksimere og ytelses-parameterne tilvekst, ogfôrfaktor og slakte-/filetutbytte. Her er vårt sortiment: 

ENERGY X – for god tilvekst og lav fôrfaktor

 • Fôret med lavest næringstetthet, men fortsatt med et godt ytelsespotensiale  
 • God lønnsomhet  

POWER – for rask produksjon og god kvalitet   

 • Høyenergisortiment for laks som gir  

 • Særdeles god vekst- og fôrfaktor 

 • Fôrlinjen har et dokumentert potensiale til å oppnå en vekstfaktor på over 3,6 og fôrfaktor på under 1 i storskala, kommersielle forhold 

POWER Extreme – vårt topprodukt 

 • Markedets mest energirike fôr 

 • For fiskegrupper som presterer spesielt godt og har potensiale til å hente ut det lille ekstra!  


QUICK (Q- ytelsesforsterker 

Quick er et tilvalg som booster øker fôropptaket og derigjennom veksthastigheten, uten at fôrets næringstetthet (DP og DE) øker . Brukes med suksess i forbindelse med å få fisken raskt tilbake på fôr etter behandling og i forbindelse med utsett. Påvirker slakteutbytte positivt og gir mindre færre melaninflekker   

Ytelse (P3-modellen)

Ytelse (P3-modellen)

- fôrets sammensetning og predikert ytelse - ytelsesmodeller 

BioMars vekstfôr er et resultat av flere tiår med forsøk der man gjennom en utstrakt FoU-aktivitet har undersøkt

 1. Fiskens behov for næringsstoff og energi, og hvordan endringer i disse påvirker fôrets potensielle ytelse
 2. Råvarenes innhold og fordøyelighet av næringsstoff og energi. Dette brukes i formulering av fôr for å nå de   ønskede/nødvendige  nivå av næringsstoff og energi som skal til for å oppnå ønsket potensiell ytelse på fôret.
 3. Råvarenes minimums- og/eller maksimumsinnblanding for å sikre godt fôropptak, tilvekst, fôrutnyttelse, kvalitet og helse

I tillegg til dette har det også blitt utviklet artsspesifikke ytelsesmodeller som predikerer fôrenes ytelse basert på deres nærings- og energiinnhold når det gjelder tilvekst, fôrfaktor og utbytte (slakte-/ filetutbytte).

Kontinuerlig gjennomfører BioMar verifisering av sine fôr for å dokumentere at de har riktig nærings- og energiinnhold, validering for å dokumentere at de har den ytelsen de er tenkt å ha og benchmarkforsøk for å dokumentere at de er konkurransedyktige i markedet.

 Figur x. Fôrets ytelse i form av tilveksthastighet, fôrfaktor og utbytte (slakte-/filetutbytte) øker med næringstettheten i våre fôr (blå sirkler). Ved å bruke vår ytelses/tilvekstforsterker kan fôret potensielle ytelse økes uten en økning i næringstetthet, men gjennom en appetittforsterker. Denne gir også en positiv effekt på utbytte og laksens sluttkvalitet.

 

 

Quick i mange produkter

Quick i mange produkter

Forsterkning av appetitt og fôropptak

QUICK brukt i standard produkter
BioMar anbefaler QUICK brukt sammenhengende til fisken er 1 kg for å gi et vekstforsprang med renters rente-effekt fram til slaktestørrelse. QUICK brukes også til stor fisk for å øke fôropptaket, med godt resultat. Vår anbefaling er at QUICK settes inn for å øke appetitten når situasjonen tilsier det, i ulike deler av fiskens livssyklus.

QUICK fås i produktlinjene ENERGY X og POWER, produktene heter da ENERGY X Q og POWER Q.

QUICK brukt i helsefôr – SMARTfeed

QUICK er mye brukt i våre SMARTfeeds for å øke appetitten og opptaket av fôr med biofunksjonelle virkestoff når fisken virkelig trenger det.

ØKT TILVEKST BETYR ØKT PRODUKSJON

Økt produksjon ved fôrvalg

 

STANDARD

QUICK TIL 1 KG

ENERGY

100%

 

ENERGY X

104%

106%

POWER

105%

108%


Øk produksjonen ved enkle fôrvalg

 • Fra standardfôret ENERGY til ENERGY X øker produksjonen med minimum 4 %
 • Fra ENERGY X til POWER øker produksjonen med ytterligere 1 %, dvs. minimum 5 % fra ENERGY
 • QUICK YTELSESFORSTERKER gir ytterligere produksjonsøkning, minimum 2 % ekstra for ENERGY X og minimum 3 % ekstra for POWER når QUICK er brukt fram til fisken er 1 kg
 • QUICK anbefales for øvrig brukt for å øke appetitten i ulike deler av fiskens livssyklus, når situasjonen tilsier det

Helse sjø

SmartCare

SmartCare er BioMars helsefôr. SmartCare er designet for å styrke fisken mot mange av de utfordringene den møter i dagens produksjon. I samarbeid med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du bruke SmartCare til å skreddersy et helseprogram tilpasset dine behov.

SmartCare fisken

Produkter helse

intro q

intro q

Intro Q er utviklet for å sikre en robust fisk som vokser og yter best mulig gjennom den kritiske oppstarten i sjø, og dermed legge grunnlaget for et godt produksjonsresultat.  Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer.

BRUKSOMRÅDE: 

Styrket immunforsvar, bedre tarmhelse, støtter osmoregulering og økt appetitt

FÔRANBEFALING:

 • Frem til 500 g
 • Ved utsett av smolt over 350g anbefales Intro 500 frem til 1000g

 

LES MER

Intro Q
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000
Sjø Ja
Assist Skin (Q)

SmartCare Assist er BioMars produktkategori for spesifikke helseutfordringer. Assist Skin (Q) inneholder komponenter som stimulerer immunforsvaret til å ruste opp samtidig som det støtter sårhelingsprosessen.

BRUKSOMRÅDE: 

Vintersår, motvirke mekaniske skader og raskere sårheling.

FÔRANBEFALING:

 • 3-4 uker i forkant av forventet lave temperaturer/sårproblematikk
 • Vedlikeholdes med 2 uker på/4 uker av så lenge der er risiko for sårutvikling
 • Når fisken har sår

LES MER

Assist Skin (Q)
Pelletstørrelse (mm) 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Assist Gill

SmartCare Assist er BioMars produktkategori for spesifikke helseutfordringer. Assist Gill gir motstandsdykktige gjeller, AGD-motstand.

BRUKSOMRÅDE: 

 

FÔRANBEFALING:

LES MER

Assist Gill
Pelletstørrelse (mm) ?
Fiskevekt (g) ?
Resist Lice

Resist Lice

Resist lice inneholder komponenter som styrker fiskens ytre slimlag både kvalitativt og kvantitativt. Dette bidrar til økt motstandskraft mot lakselus, samt gjenoppbygging av ytre barrierer etter krevende behandlinger.

BRUKSOMRÅDE: Lakselus

FÔRANBEFALING:

 • 4 uker ved oppstart
 • Pulsfôring (3+3 eller 4+2)

 

LES MER

 

Resist Lice
Pelletstørrelse (mm) 4 / 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 100-200 / 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
Total Care

Total Care

TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og SmartCare Control. Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en totalpakke som kan brukes gjennom risikoperioder. TotalCare vil være det beste alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid, og man ønsker en mest mulig robust fisk.

BRUKSOMRÅDE: 

Sår, økt tilvekst, vevskade, tarmhelse, gjellesykdom, stress/håndtering, lakselus, sirkulasjonshelse, virussykdommer og klinisk PD

FÔRANBEFALING:

 • Minimum 8 ukers sammenhengende
  fôring i forkant av risikoperioder

 • Kan deretter pulses 4+4 eller fôres kontinuerlig

 

TotalCare
Pelletstørrelse (mm) 4 / 6 / 9 / 9
Fiskevekt (g) 200-500 / 500-1000 / 1000-2500 / 2500->
QUICK

QUICK er ikke et helsefôr i seg selv, men anbefales brukt sammen med helsefôr for å styrke appetitten og dermed opptak av aktive komponenter.

QUICK anbefales brukt i forbindelse med helsefôr (ikke nødvendig for fôr som bærer Q i navnet, da effekten for disse er integrert i produktkonseptet).

Les mer om Quick

Nyheter fiskehelse

Background Image

INTRO Q

Intro Q inneholder en veldokumentert komponentpakke som støtter fiskens fysiologi, vekst og helse.

Les mer
Les mer om INTRO Q
Background Image

REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND

Feltforsøk gjort på LetSea med bruk av helsefôr fra BioMar viser stor forskjell på sår i gruppen fôret på helsefôr sammenlignet med kontrollfôret.

Les mer
Les mer om REDUSERT SÅRUTVIKLING PÅ HELGELAND
Background Image

STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER

Hva kan gjøres for å redusere andelen vintersår?

Les mer
Les mer om STYRK FISKEN FREM MOT KALDERE TIDER
Background Image

Svært vellykket lusebehandling

LetSea på Helgeland ser ut til å ha lyktes med problemfri avlusing.

Les mer
Les mer om Svært vellykket lusebehandling
Background Image

Nyansatt fiskehelsebiolog

Vi har nylig ansatt fiskehelsebiolog Eskil Mossige Kjølstad (30) som en del av vårt BioFarm Team.

Les mer
Les mer om Nyansatt fiskehelsebiolog
Background Image

Total Care

- en totalløsning for lus, gjeller, sår og virussykdom

Les mer
Les mer om Total Care
Background Image

Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Probiotika beskytter fisken og styrker den for topp prestasjon
Background Image

Intro Q+

En forutsetning for at oppdrettsfisk skal dra nytte av fôr med høyt ytelsespotensiale og vokse maksimalt er god allmenntilstand, og ikke minst god tarmhelse.

Les mer
Les mer om Intro Q+