Quick 
ytelsesforsterker

Quick med krill

Quick med krill

Quick med krill for raskere tilvekst

QUICK ytelsesforsterker inneholder Qrill fra Aker BioMarine. Dette er Superba krill fra det næringsrike og rene havet rundt Antarktis. En solid dokumentasjon viser at QUICK i fôret øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og økt produksjon.

Krillen er en av verdens mest rene og potente næringskilder. Fangsten av Superba krill er MSC-sertifisert. Aker BioMarines fangst av krill i Sørishavet utgjør bare 0,35% av biomassen. Med QUICK i fôret, får vi økt tilvekst på naturlig og bærekraftig vis.

Les mer

Quick ørret

Quick ørret

Quick ørret for bedre tilvekst og høyere kvalitet

Bedre tilvekst og økt kvalitet på sluttproduktet, har høyeste prioritet i produksjonen av store regnbueørret.

Forsøk har vist at selv små tilskudd av ytelsesforsterkeren Quick gir forbedringer i vekst, fôrfaktor og kvalitet. 

Les mer

BioMars forskning

Fakta om krill

Fakta om krill

Krillen i Antarktis er tilpasset ekstremt lave sjøtemperaturer. Den har umettede, langkjedete omega-3 fettsyrer som holder fettet flytende ved lave temperaturer.

Krillens omega-3 er meget rik på fosfolipider, som tas effektivt opp i laksens cellemembraner og gir et høyere innhold av omega-3.

Les mer

Fakta om Quick

Fakta om Quick

Quick er basert på Superba krill, en type krill som høstet ved Antarktis av Aker BioMarine.

Krillen er en av verdens mest rene og potente næringskilder. Den er svært næringsrik og forekommer i en mengde som veier dobbelt så mye som alle mennesker på jorda. Det høstes bare en beskjeden del av den bærekraftig mengden. 

Les mer

Fem ting du ikke visste om krill...

Krill gir bedre vekst, utbytte og filetkvalitet for laks.
Qrill Aqua bidrar til..

QRILL Aqua bidrar til........økt vekst (g)

Krill øker appetitten, fôropptaket og tilveksten.

Økt slakteutbytte

Økt slakteutbytte (%)

Krill øker kroppsveksten og slakteutbyttet.

Økt filetutbytte (%)

Økt filetutbytte (%)

Krill øker muskelveksten.

redusert filetgaping (%)

redusert filetgaping (%)

Krill bedrer bindingene i fileten.

økt filetfasthet (Nxs)

økt filetfasthet (Nxs)

Krill bedrer teksturen i fileten.