Quick 
ytelsesforsterker

Quick ørret

Quick ørret

For bedre tilvekst og høyere kvalitet

Bedre tilvekst og økt kvalitet på sluttproduktet, har høyeste prioritet i produksjonen av store regnbueørret. Forsøk har vist at selv små tilskudd av ytelsesforsterkeren Quick gir forbedringer i vekst, fôrfaktor og kvalitet. 

Resultatene er like gode i storskala og det har gjort Quick populær hos norske ørretoppdrettere. Rainbow er et spesialutviklet fôrkonsept for regnbueørret med fokus på topp ytelse. Vekst, FCR og kvalitet.   

BioMars kunnskap om ørretfôr skriver seg helt tilbake til 1962 da selskapet het Dansk Ørretfoder.

Gode forsøks-resultater

Gode forsøks-resultater

BioMars fôrtyper med Qrill har alltid oppnådd gode resultater ved testing på laks, og det samme skulle vise seg å gjelde for ørret. Ved forsøk hos LetSea på Dønna og Firda Sjøfarmer i Gråvik har vi sett at fôr med innblandet krillmel gir lavere fôrfaktor og større tilvekst. 

Det viste seg at vi kunne erstatte 20% fiskemel med 2,5% Quick og 2,5% fiskemel og likevel oppnå samme tilvekst og en bedre fôrfaktor. En økning av Quick-komponenten til 7,5%, ga vesentlig bedre tilvekst og ytterligere reduksjon i fôrfaktor. 

Fôr som inneholder QUICK viser konsekvent bedre resultater enn tradisjonelle fôrtyper når det gjelder vektøkning og FCR.
Bedre filetkvalitet

Bedre filetkvalitet

Forsøkene har også vist en høyere filetkvalitet, selv der Quick ikke ble brukt som sluttfôr. Trenden er den samme som tidligere har vist seg for laksefor med Quick og i Nofimas kvalitetstester. Fisken får mindre innvollsfett kombinert med en noe høyere fettprosent i filetene. 

Quick har et høyt innhold av marine fosfolipider som effektivt tas opp i cellemembranene. Forsøkene viser at tilførsel av Quick bidrar til å forhindre filetspalting, og gir fileten en fast og fin struktur.

Quick er basert på Superba krill, en type krill som høstet ved Antarktis av Aker BioMarine. Krillen i Antarktis er tilpasset ekstremt lave sjøtemperaturer. Den har umettede, langkjedete omega-3 fettsyrer som holder fettet flytende ved lave temperaturer. Krillens omega-3 er meget rik på fosfolipider, som tas effektivt opp i laksens cellemembraner.

Ørreten som ble matet med de to kodene M1 og M2 med QUICK viste en klart bedre vekstkurve i det kommersielle forsøket på Gråvik
Rainbow for regnbueørret

Rainbow for regnbueørret

Rainbow er et spesialutviklet fôrkonsept for regnbueørret i Norge med fokus på topp ytelse innenfor tilvekst, fôrfaktor og slaktekvalitet. Rainbow Fjord er det beste vi kan tilby ørretoppdrettere, et høykvalitetsfôr basert på den nyeste kunnskapen om ernæring og fordøyelse til ørret.

Fôrkonseptet ivaretar ørretens fordøyelse gjennom riktige råvarevalg, skånsom prosessering og god fysisk kvalitet. Rainbow Fjord er spesielt tilpasset fiskens fordøyelsessystem, konstruert for å tilfredsstille fiskens krav også på krevende oppdrettslokaliteter med varierende miljøforhold - for eksempel i fjordområder.