Rensefisk

Rognkjeks

Larviva Prostart

LARVIVA PROSTART

ProStart er et agglomerat som tillater umiddelbar startfôring av rognkjekslarvene etter klekking. Med et høyt innhold av protein støttes den proteinkrevende og hurtige larveveksten.

ProStart har en svært god fysisk kvalitet som gir god partikkelspredning på vannoverflaten, samt fordelaktig lav synkehastighet i vannsøylen.

Larviva Prostart
Variant 200 / 300 /
Kommentar Startfôr
Larviva prowean

Larviva prowean

Med overgangen til ProWean besørger BioMar et støvfritt granulat.

ProWean er et meget smakelig og vannstabilt fôr som går enkelt i fôrautomatene. Med et høyt innhold av protein med god fordøyelighet, støtter ProWean et hurtig vekstforløp hos rognkjekslarvene.

larviva prowean
Variant 500 / 700 / 900
Kommentar Startfôr
Lumpfish grower

Lumpfish grower

Lumpfish Grower er et spesifikt rognkjeksprodukt, forsket fram med bakgrunn i historiens største ernæringsstudie av rognkjeks.

Fôret støtter et produksjonsforløp der god vekst vektlegges i perioden fram til vaksinering, etterfulgt av normal vekst i perioden fram til levering.

Lumpfish Grower ivaretar den viktige balansen mellom god ernæring og god helse. 

 

Lumpfish grower
Pelletstørrelse (mm) 1,1 / 1,5 / 2,0/3,0
Kommentar Påvekstfôr/Sjøfôr og tilleggsfôr

Rensefisk

Rensefisk er en høyt aktet samarbeidspartner for oppdretterne.

Den besørger en skånsom og kontinuerlig avlusing av laksen. Dette betinger imidlertid godt stell der bl.a. rett fôr og fôring av rensefisken er avgjørende. Med Symbio konseptet til BioMar prioriteres grunnleggende god, artsspesifikk ernæring.

Verdifull fisk fortjener det beste!