BioMar zobowiązuje się do realizacji najbardziej ambitnej ścieżki prowadzącej do osiągnięcia zerowej emisji netto

4 lipca 2022

W Zintegrowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021, opublikowanym w czerwcu 2022 roku, BioMar ogłosił swoje zaangażowanie w realizację ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla o 1,5 °C. BioMar jest pierwszym światowym dostawcą pasz dla zwierząt, który przyjął ścieżkę 1,5 °C w kierunku zerowej emisji netto w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

"Ponieważ pasza dla akwakultury odpowiada za około 80% emisji dwutlenku węgla w rolnictwie, dla naszych hodowców jest niezwykle ważne, aby BioMar podjął zdecydowane zobowiązanie i przyspieszył działania zmierzające do osiągnięcia zerowej emisji netto”, mówi Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie BioMar.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził, że aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu, emisja gazów cieplarnianych musi zmniejszyć się o połowę do 2030 roku i osiągnąć poziom zerowy do 2050 roku. Aby zrealizować tę wizję, podmioty prywatne i publiczne muszą przestrzegać harmonogramu redukcji emisji w celu utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5 °C.

“W tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju szczegółowo opisujemy naszą ścieżkę redukcji emisji, jednocześnie informując, gdzie znajdujemy się obecnie. Dokładnie wyjaśniamy solidną metodologię naukową i systemy raportowania, które stosujemy", mówi Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie BioMar.

W zeszłorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, BioMar ogłosił ambicję zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o jedną trzecią do 2030 roku. Aby urzeczywistnić tę redukcję, BioMar opracował długoterminowy plan, skupiający się na działalności operacyjnej i szerszym łańcuchu dostaw, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania, które pozwolą nam osiągnąć te cele. W tegorocznym raporcie informujemy, że w tzw. scope 1 i 2 zostanie osiągnięty cel redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych o 4,2% rok do roku, natomiast w scope 3 wymagana jest redukcja o 30%.

Science Based Targets initiative (SBTi) to program wspierania i walidacji ambitnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze prywatnym. Ponad 2200 organizacji zaangażowało się w SBTi, co stanowi jedną trzecią kapitalizacji światowego rynku.

Praktyki biodegradowalne i odnawialne są tematami przewodnimi tegorocznego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, z licznymi przykładami upcyklingu i nowych składników, które odegrają ważną rolę w zrównoważonej przyszłości akwakultury. W raporcie BioMar kładzie duży nacisk na ludzi i społeczności. Wraz z wprowadzeniem nowych ambicji na rok 2030 oraz zaktualizowanego Kodeksu Postępowania, podjęliśmy zdecydowane zobowiązania w obszarach odpowiedzialnej polityki wynagradzania, budowania potencjału oraz różnorodności i równości.