Grupa BioMar osiągnęła wskaźnik FIFO poniżej 1

30 czerwca 2017

Dzięki postępowi, jaki BioMar i rynek oleju rybnego i mączki rybnej dokonali w innowacyjnych technologiach, Grupa BioMar w 2016 roku po raz pierwszy w historii osiągnęła mniejszy niż 1 wskaźnik zużycia surowców FIFO (Fish-In:Fish-Out). To jedna z wielu informacji zawartych w opublikowanym właśnie rocznym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Grupa BioMar opublikowała swój Raport Zrównoważonego Rozwoju. Ubiegłoroczny raport uzyskał status „Top 5%" w niezależnym badaniu porównawczym portalu Seafood Intelligence, „100 Firm Najlepiej Raportujących w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Przejrzystości." W tym roku Raport BioMaru uwzględnił Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zawiera rezultaty obszernej oceny istotności, przeprowadzonej przez firmę w 2016 roku.

BioMar przez wiele lat uczestniczył w wiodących badaniach nad alternatywnymi materiałami do produkcji oleju rybnego i mączki rybnej, takimi jak białka roślinne i składniki morskie, na przykład mikroalgi. Nowe surowce oraz wysokie ceny oleju i mączki w 2016 roku, umożliwiły opracowanie składu konkurencyjnej, wysokowydajnej paszy o niskim wskaźniku FIFO. W tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju znaleźć można kilka takich historii, w tym o partnerstwie z Aker BioMarine w zakresie zrównoważonego pozyskiwania krylu z niższych poziomów troficznych, a także artykuł na temat nowych źródeł morskich kwasów omega-3.

Carlos Diaz, Dyrektor Generalny Grupy BioMar, zapewnia, że firma będzie kontynuować poszukiwania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla trudności, z jakimi boryka się nasza branża. „Choć jest mało prawdopodobne, aby BioMar osiągał tak dobry wskaźnik FIFO każdego roku, ponieważ warunki na rynku nieustannie się zmieniają, to jest to niewątpliwie ważny krok, pokazujący, że zmierzamy w kierunku branży, która ma dostęp do opłacalnych, zrównoważonych i wydajnych alternatyw dla oleju rybnego i mączki rybnej.

Raport wskazuje także, że podstawą działań BioMaru nadal będzie zrównoważony rozwój, będący siłą napędową rozwijania produktów, a także nacisk na zminimalizowanie wpływu na środowisko i wspieranie praw człowieka. Jednak aby dostosować wewnętrzne ambicje do zewnętrznych oczekiwań, firma zdecydowała się na przeprowadzenie obszernej oceny istotności z udziałem interesariuszy z branży.

"Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie zagadnienie, więc niezbędne jest zrozumienie, co ono oznacza dla naszych interesariuszy i jakie mają oni wobec nas oczekiwania. Wysłuchaliśmy świata wokół nas i na podstawie tych komentarzy opracowaliśmy matrycę istotności, na której oprzemy nasz program zrównoważonego rozwoju," tłumaczy Vidar Gundersen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie BioMar, i dodaje:

„Podstawowe znaczenie mają dla nas standardy branży, a także globalny program światowego rozwoju. Zagłębiliśmy się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie „Życie pod wodą" oraz „Życie na lądzie" w kontekście zrównoważonego pozyskiwania surowców. Praca w dziedzinie zrównoważonego rozwoju to niekończące się dążenie do dbania o świat wokół nas i wspierania następnych pokoleń. Musimy być ambitni, bo to po prostu właściwy sposób postępowania."