Mocna drużyna o dużych ambicjach

3 sierpnia 2017

Grupa BioMar uważa produkcję pasz dla wylęgarni za jeden z obszarów działalności, który możemy znacznie rozwinąć i rozszerzyć. Dlatego też stworzyliśmy mocny zespół specjalistów, co pozwoli nam jeszcze bardziej rozwijać nasze produkty dla wylęgarni, w oparciu o podstawowe badania nad wymaganiami żywieniowymi, a także technologiami przetwórczymi.

We współpracy z już istniejącą organizacją, nowy dział BioMaru dedykowany produktom dla wylęgarni będzie odgrywał kluczową rolę w umocnieniu pozycji naszej firmy na tym rynku. Zadaniem działu będzie dalsze rozwijanie produktów dla wylęgarni poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne, tworzenie pasz dla „nowych gatunków", a także, mamy nadzieję, wdrażanie nowych i udoskonalonych technologii paszowych.

W skład nowej struktury organizacyjnej wchodzi kierownik działu oraz dwóch doświadczonych kierowników ds. produktów, z których jeden specjalizuje się w wylęgarniach krewetek, a drugi w wylęgarniach ryb morskich. Dział ma swoją siedzibę w Nersac, we Francji, i obejmuje też zespół handlowy prężnie działający na wszystkich lokalnych rynkach, gdzie obecny jest BioMar.

Chris Dinneweth rozpoczął swoją pracę w firmie BioMar jako Kierownik Działu Produktów dla Wylęgarni na początku tego roku, a jego długa kariera w akwakulturze rozpoczęła się w połowie lat 80-tych. Chris zdobywał doświadczenie badawcze zarówno na rynku ryb, jak i krewetek, a także pracował na kierowniczych stanowiskach w różnych zakątkach świata.

Jef Peeters od kilkunastu lat jest jednym z nieocenionych pracowników BioMaru, doświadczonym zarówno na stanowiskach badawczych, jak i tych związanych z rozwojem produktów, w szczególności przeznaczonych dla wylęgarni krewetek. Pracując jako inżynier żywienia, Jef zdobył szeroką wiedzę na temat rozwoju pasz dla wylęgarni krewetek na całym świecie, od Hiszpanii po Ekwador. Zapewniał także wsparcie techniczne fabrykom paszy i hodowlom krewetek, pracując dla producenta premiksów. Dzisiaj Jef jest Kierownikiem ds. Produktów BioMaru dla wylęgarni krewetek.

W czerwcu tego roku do działu dołączyła Joana Amaral. Joana jest odpowiedzialna za rozwijanie i zarządzanie produktami dla wylęgarni larw ryb morskich. Wiedzę o wylęgarniach Joana zdobywała dzięki pracy na stanowisku kierownika operacyjnego odpowiedzialnego za hodowle sadzowe labraksa i dorady w jednej z największych śródziemnomorskich firm hodowlanych, a także jako członek zarządu hodowli soli w Hiszpanii, gdzie doradzała działom technicznym oraz badań i rozwoju. Dodatkowo posiada także doświadczenie w zakresie doradztwa dla morskich hodowli sadzowych i wylęgarni gatunków ciepłolubnych. Dzisiaj Joana jest Kierownikiem ds. Produktów BioMaru dla wylęgarni ryb morskich.

Zespół odpowiedzialny za rozwijanie oferty dla wylęgarni będzie ściśle współpracował z naszym zespołem handlowym, a także z ekspertami w dziedzinie sprzedaży i obsługi technicznej. Celem tej współpracy jest bliski kontakt ze wszystkimi naszymi klientami na rynkach, na których jesteśmy dziś obecni, a także na nowych rynkach, gdzie w nadchodzących latach będziemy oferować produkty dla wylęgarni.

BioMar stara się udoskonalać świat wylęgarni nie tylko poprzez nowy dział. Nieustannie inwestujemy także w badania i rozwój, jak również w technologie produkcji. Nasz zakład produkcyjny dostarczający pasze dla wylęgarni został niedawno unowocześniony, co pozwoliło na stosowanie nowych technik produkcji, a kolejne inwestycje już czekają na swoją kolej.

Dzięki zdolnemu zespołowi i konkretnym planom badań i rozwoju, ambitne cele, jakie BioMar stawia przed nowym działem są w zasięgu ręki: istniejące produkty zostaną udoskonalone, linie produktów zostaną uzupełnione, a nowe produkty – oparte na zapotrzebowaniu rynku i bliskiej współpracy z naszymi klientami – zostaną rozwinięte i przetestowane. BioMar zdobywa wiedzę o paszach i rozwiązaniach paszowych od ponad pół wieku, a teraz wykorzysta to doświadczenie dla przysłużenia się branży wylęgarni.

Zespół, który będzie realizował ambitne cele BioMaru, dotyczące globalnego zasięgu Działu Produktów dla Wylęgarni (od lewej): Chris Dinnewith, Kierownik Działu, Jef Peeters, Kierownik ds. Produktów dla wylęgarni krewetek, orazJoana Amaral, Kierownik ds. Produktów dla wylęgarni ryb morskich.