ORBIT się powiększa!

18 marca 2016

Systemy recyrkulacyjne, nawet te dla większych ryb, stają się coraz powszechniejsze. Przewidując zapotrzebowanie na peletki dla większych pstrągów hodowanych w systemach RAS, BioMar oferuje teraz paszę ORBIT 929 także w rozmiarze 6 mm.

„Wiedzieliśmy, że większe peletki będą wkrótce potrzebne, dlatego gwarantujemy, że pasza ORBIT jest do tego przygotowana,” mówi Anders Brandt-Clausen, dyrektor handlowy BioMar Brande.

Skład peletek w nowym rozmiarze bez wątpienia zaspokaja potrzeby żywieniowe większych pstrągów, a do tego spełnia wymogi hodowców dotyczące wydajności. ORBIT 929 pojawiła się na rynku w 2011, wyznaczając standardy paszowe dla hodowli recyrkulacyjnych. Od tego czasu pasza ta zapewnia mniejsze obciążenie biofiltrów, łatwiejsze usuwanie odchodów stałych, a co za tym idzie, zwiększenie produkcji i zwrotu z inwestycji.