INNOWACJA

We are devoted to developing innovative feed solutions for a sustainable and efficient future for the aquaculture industry.

GLOBALNA ORGANIZACJA BADAWCZA

Dbamy w szczególności o rozwój innowacyjnych rozwiązań paszowych, które przyczyniają się do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej akwakultury. Aby to osiągnąć, BioMar zarządza prawdziwie globalną organizacją badawczą, w której skład wchodzą wysoko wykwalifikowani w swoich dziedzinach badacze i eksperci. Nasze cele możemy realizować dzięki nowatorskim technologiom i nowoczesnym ośrodkom badawczym na całym świecie.

Ambicje Badawcze

Ambicje Badawcze

Kiedy akwakultura wyprzedziła naturalne połowy w kategorii najważniejszego sposobu pozyskiwania ryb do konsumpcji, był to jeden z jasnych sygnałów, że branża ta odniosła sukces. Jednak to osiągnięcie wiąże się z wysokimi wymaganiami w dziedzinie innowacji i ciągłego rozwoju. Misją Działu Badań i Rozwoju jest wzmocnienie konkurencyjności naszych klientów.

BioMar nieustannie pracuje nad tym, aby być coraz bardziej innowacyjną firmą. Poprzez bezprecedensowe działania badawcze, chcemy wciąż rozwijać i ulepszać produkty, procesy i stosowane technologie. Jasno zdefiniowaliśmy cele i zadania naszych badań, co pozwala nam wypełniać misję BioMaru.

Czytaj więcej

Nasi Eksperci

Nasi Eksperci

Dział Badań i Rozwoju BioMaru to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie w różnych obszarach wiedzy, takich jak żywienie, chemia i biologia. Nasz zespół wspieramy wieloletnią tradycją bliskiej współpracy z zewnętrznymi instytucjami badawczymi w wielu krajach, a także aktywną współpracą z hodowcami.

Globalny zespół Działu Badań i Rozwoju jest ściśle związany z naszymi rynkami i może integrować wyniki hodowli różnych gatunków ryb w zróżnicowanych warunkach z procesami badań i rozwoju.

Czytaj więcej

Innov: A global research org. (item 3) Research facilities PL

Ośrodki Badawcze

BioMar znany jest z wieloletniej tradycji prowadzenia testów komercyjnych i współpracy z zewnętrznymi ośrodkami i instytucjami badawczymi. Jesteśmy dumni z angażowania naszych klientów i partnerów w celu wspólnych, długoterminowych przedsięwzięć w zakresie różnorodnych projektów badawczych. Co więcej, kluczowy dla naszych działań i zrozumienia biznesu jest fakt, że przeprowadzamy znaczną liczbę testów i prób w ośrodkach badań i rozwoju należących do BioMaru.

Czytaj więcej