RESEARCH GOALS & OBJECTIVES

BioMar has a set of research aims and objectives to achieve its dedication to a sustainable and efficient aquaculture industry.

Ogólne Cele Badań i Rozwoju

RG&O: Overall R&D goals (item 1) Improved product performance PL

Większa wydajność produktów

BioMar wciąż szuka metod udoskonalania ekonomicznych wyników hodowli poprzez zwiększenie wydajności produktów. Koszty paszy stanowią często 50-60% całkowitych kosztów produkcji ryb, dlatego też wydajność paszy jest jednym z ważniejszych elementów, które sprawiają, że oferta BioMaru jest konkurencyjna.

RG&O: Overall R&D goals (item 2) Improved growth... PL

Lepszy współczynnik wzrostu i współczynnik pokarmowy

Głównymi kryteriami służącymi do oceny wydajności produkcji są wzrost i współczynnik pokarmowy. Współczynnik pokarmowy, czyli ilość paszy potrzebna do wyprodukowania kilograma ryb, jest ważny także z perspektywy środowiskowej, na przykład zrównoważonego rozwoju. 

RG&O: Overall R&D goals (item 3) Recipe optimisation PL

Optymalizacja składu pasz

W naszych fabrykach stosujemy wyspecjalizowane oprogramowanie, dzięki któremu możemy zbilansować żywienie i koszty, co pozwala zastosować wiedzę z zakresu badań i rozwoju w praktycznej produkcji paszy.

RG&O: Overall R&D goals (item 4) Sustainability PL

Zrównoważony rozwój

Zrównoważone źródła surowców są fundamentem dla rozwoju akwakultury. Tylko surowce pochodzące z takich źródeł lub surowce, które wyraźnie chciałyby posiadać certyfikat zrównoważonego rozwoju, mogą być stosowane przez BioMar. BioSustain, czyli program zrównoważonego rozwoju firmy BioMar, zawiera dokładne informacje na temat wszystkich surowców.

Inne obszary specjalizacji

RG&O: Other focus areas (item, text only) PL

Wszystkie powyższe zagadnienia stanowią cele ogólne, natomiast wiele innych celów naszej firmy określonych jest w programach Badań i Rozwoju BioMaru. Każdy z nich odgrywa ważną rolę w ciągłym ulepszaniu akwakultury.

Zdrowie ryb jest kluczowe dla ich wzrostu i przetrwania, a tym samym dla wyników finansowych hodowli. Jest ono zatem integralną częścią programów Badań i Rozwoju BioMaru.

Innym bardzo ważnym zagadnieniem jest jakość wyhodowanych ryb, czyli struktura mięsa, smak, a także wartość odżywcza. Przyczyniło się to do wprowadzania wielu przełomowych nowości wśród naszych produktów paszowych.

Strategie karmienia także odgrywają ważną rolę w naszych pracach nad rozwojem pasz, ponieważ muszą one zaspokajać zapotrzebowanie różnych gatunków na różnych etapach rozwoju.

Specjalistyczne programy badawcze skupiają się na opracowywaniu pasz dla nowych gatunków ryb hodowlanych. Regularnie pojawiają się także nowości wśród produktów paszowych dla ryb.

W końcu także właściwości fizyczne paszy, takie jak na przykład kruszenie, zatrzymywanie oleju, czy szybkość zatapiania, jak również wpływ paszy na środowisko naturalne, mają ogromne znaczenie w procesie Badań i Rozwoju.