EKSPERCI BIOMARU

A TALENTED GROUP OF EXPERTS THAT STRIVES FOR IMPROVING BIOMAR'S CAPABILITY

Ukierunkowana Organizacja Badań i Rozwoju

Badania i Rozwój BioMaru zorganizowane są w trzech działach, z których każdy ma inne, określone cele. Jednostki te ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić realizację ogólnych celów BioMaru w zakresie badań i rozwoju. Główna siedziba Centrum Badań i Rozwoju BioMaru mieści się w norweskim Trondheim.

DZIAŁY TECHNICZNE

Łącznik pomiędzy nauką a rynkiem
Cel

Cel

Solidne wyniki naukowe są wynikiem pracy silnego Działu Badań i Rozwoju, który prowadzi najwyższej jakości badania nad paszami dla akwakultury. To daje nam pewność, że nasze produkty zawierają odpowiednią kompozycję składników odżywczych i surowców. Jednak sama nauka nie wystarczy, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania paszowe. Zrozumienie potrzeb naszych klientów jest kluczowe, kiedy celem jest dostarczanie odpowiednich, najwyższej jakości pasz. Dlatego też nasze zespoły sprzedaży i zespół BioFarm są w ciągłym kontakcie z rynkiem. Na skrzyżowaniu badań i rozwoju oraz rynku, BioMar stworzył sieć Działów Technicznych, które skupiają product managerów pod przewodnictwem dyrektorów technicznych. Dzięki temu mamy pewność, że prace nad rozwojem produktów opierają się zarówno na badaniach naukowych, jak i uwadze poświęcanej potrzebom lokalnych rynków.

Fokus

Fokus

Działy Techniczne BioMaru wyznaczają strategię dla nowych, ulepszonych produktów we wszystkich segmentach, określają potrzeby, we współpracy z Działem Badań i Rozwoju identyfikują luki w wiedzy, a także opracowują strategie wprowadzania produktów na rynek, wraz z innymi zespołami BioMaru, takimi jak zespół sprzedaży czy marketingu. Pracownicy działów technicznych biorą także czynny udział w unowocześnianiu procesów związanych z badaniami i rozwojem, oraz śledzą wyniki produktów poprzez testy komercyjne prowadzone w terenie lub testy w kontrolowanych warunków.

Product Managerowie

Product Managerowie

Pracownicy Działów Technicznych posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie, a także wiedzę na temat badań i rozwoju oraz potrzeb klientów. Zespół jest więc wysoce wykwalifikowany we wszystkich dziedzinach z zakresu żywienia w akwakulturze, a komunikacja przebiega szybko i sprawnie, co pozwala na dostarczenie odpowiednich rozwiązań naszym klientom.

Product Managerowie są odpowiedzialni za ciągłe rozwijanie istniejących i nowych produktów. Są silnym, lokalnym łącznikiem pomiędzy możliwościami rynkowymi a nową wiedzą wewnątrz BioMaru i poza firmą.