Research & Development Facilities

State-of-the art facilities dedicated to take the aquaculture industry one step further.

CENTERS DEDICATED TO INNOVATION

R&D: Intro (item) PL

Sprawnie działające ośrodki Badań i Rozwoju są podstawą uzyskania wiarygodnych i użytecznych wyników testów, które można następnie weryfikować i potwierdzać. Wyniki te stanowią dodatkową wiedzę, która może być wykorzystana w pracach nad rozwojem wysokowydajnych produktów paszowych, BioMar uznaje więc testy za wartościowe dla naszych klientów.

BioMar posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi partnerami badawczymi, która ma na celu uzyskanie najlepszych w swojej klasie wyników. Własne ośrodki badań i rozwoju BioMaru rozwijają się nieprzerwanie od 1992 roku.

Centrum Technologiczne BioMaru

R&D: BioMar Technology Centre (item) PL

Centrum Technologiczne BioMaru

Centrum Technologiczne w duńskim Brande to pilotażowy zakład produkcyjny, pomniejszony dziesięciokrotnie w stosunku do normalnej fabryki. Głównym celem tego ośrodka jest produkcja paszy próbnej, stosowanej w testach żywieniowych. Centrum Technologiczne BioMaru jest też zaangażowane w testy nowych surowców i ich wpływ na właściwości fizyczne produktu (takie jak kruszenie czy szybkość zatapiania), a także testy procesów technologicznych.

Zaprojektowane jako minifabryka, Centrum Technologiczne wyposażone jest tak samo jak pozostałe zakłady produkcyjne BioMaru, a rocznie wytwarza się w nim ponad 600 różnych pasz testowych do celów badawczych.

Ośrodki Testów Paszowych

Testy prowadzone w ośrodkach firmy BioMar obejmują zarówno systematyczne testowanie nowych surowców, między innymi pod kątem ich stopnia strawności u różnych gatunków ryb, jak i porównawcze testy wydajności paszy w różnych warunkach abiotycznych.

R&D: Feed Trials Units (item 1) Denmark PL

Ośrodek Testów Paszowych w Hirtshals, Dania

Ośrodek Testów Paszowych w Hirtshals, w Danii, to jeden z największych tego typu prywatnych obiektów w Europie. Centrum to jest częścią międzynarodowej bazy badawczej w North Sea Science Park.

Utworzony w 1992 roku Ośrodek Testów Paszowych w Hirtshals jest systematycznie rozbudowywany i modernizowany, aby sprostać wymaganiom testów paszy dla nowoczesnych hodowli, takich jak bezpieczeństwo biologiczne, dobrostan ryb i wpływ na środowisko naturalne. Ośrodek zajmuje powierzchnię około 1,200 metrów kwadratowych, a do dyspozycji ma 219 zbiorników testowych, z 11 odrębnymi systemami recyrkulacyjnymi, a także cztery zbiorniki retencyjne. Jednocześnie przeprowadzanych może być tu ponad 16 testów. Poszczególne sekcje zoptymalizowane są pod kątem różnych gatunków ryb, ich wielkości i zastosowań, a ustawienia wszystkich systemów mogą być dostosowane do wcześniej określonych warunków próbnych.

Temperatura może być utrzymywana na poziomie od 6ºC do 28ºC, a dzięki swemu położeniu na Morzu Północnym, w rybackim porcie Hirtshals, Centrum ma dostęp do naturalnej słonej wody, co pozwala na prowadzenie badań także nad rybami morskimi.

Ośrodek Testów Paszowych w Hirtshals jest w całości własnością BioMaru.

R&D: Feed Trials Units (item 2) Chile PL

Centrum Technologii Akwakultury Patagonia (ATC Patagonia), Chile

Centrum Technologii Akwakultury Patagonia (ATC Patagonia) w Chile mieści się 33 kilometry Puerto Montt, nad brzegiem rzeki Lenca. Utworzone w 2011 roku Centrum prowadzi badania w ramach kontraktów, a stworzone zostało z zapewnieniem najwyższych standardów w zakresie jakości, nadzoru, kontroli i bezpieczeństwa biologicznego. Później, w 2015 roku, zostało udoskonalone i zoptymalizowane, co uczyniło je najpełniejszym i najnowocześniejszym centrum badawczym akwakultury na półkuli południowej.

ATC Patagonia obejmuje teren o powierzchni 2,5 hektara, a 2,000 metrów kwadratowych zajmują zabudowania. Jednocześnie może tu być przeprowadzanych ponad 16 testów. Wszystko jest monitorowane i kontrolowane w systemach recyrkulacyjnych dla testów w wodzie słodkiej i morskiej. Testy te mogą być przeprowadzane dzięki symulacji całego cyklu produkcji ryb w hodowli. Temperatura może być utrzymywana na poziomie od 3ºC do 28ºC. Wpływ na środowisko naturalne oraz dobrostan ryb kontrolowane są dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa biologicznego, systemów oczyszczania wody, a także stosowaniu norm w zakresie zarządzania.

BioMar posiada 30% udziałów w ATC Patagonia.

R&D: Feed Trials Units (item 3) Norway PL

LetSea

Ośrodek testów paszowych LetSea w Norwegii mieści się w okręgu Dønna, na północy kraju. Ośrodek ten zaczął swoją działalność w 1996 roku i od tamtego czasu ma duży wkład w badania nad łososiem atlantyckim, dorszem i pstrągiem.

LetSea ma do dyspozycji 112 morskich sadzów testowych, cztery wielkoskalowe licencje morskie na działania w zakresie badań i rozwoju, a także systemy recyrkulacyjne na lądzie do testów w wodzie słonej, słodkiej i słonawej.

BioMar korzysta z obiektów LetSea, aby prowadzić testy naszych programów paszowych, głównie dla łososia atlantyckiego, ale także pstrąga i taszy.

Od wielu lat BioMar jest aktywnym posiadaczem 34% udziałów w LetSea.

R&D: Feed Trial Units (item 4) Ecuador PL

Centrum Technologii Akwakultury (ATC Ecuador), Guayaquil, Ekwador

Centrum Technologii Akwakultury w Ekwadorze (ATC Ecuador) mieści się niedaleko Guayaquil i powstało w 2018 roku.

Działania ATC Ecuador skupiają się na testach pasz dla krewetek, a także wspieraniu rozwoju programów paszowych dla krewetek i praktyk hodowlanych na całym świecie.

Technologie stosowane w badaniach nad żywieniem krewetek w ATC Ecuador są najbardziej zaawansowane w całym Ekwadorze, a samo centrum dysponuje najnowocześniejszym sprzętem. Mieści się tam wiele systemów recyrkulacyjnych, które zapewniają całkowitą kontrolę nad wszystkimi parametrami testów. System pozwala na ocenę różnych programów żywieniowych, symulując pełny cykl życia krewetek.