Performance concept

Consistent feed performance

Stała wydajność paszy od 2004 roku

PerCon stack item 1

W 2004 roku firma BioMar uruchomiła BioRhythm, narzędzie do optymalizacji składu paszy, pozwalające zbilansować białko strawne i energię strawną dla każdego rozmiaru peletek, zapewniając tym samym zdrowie i wydajność rybom. Od tamtego czasu skoncentrowaliśmy się na ciągłym rozwoju i ulepszaniu naszych narzędzi do opracowywania składu pasz.

Doprowadziło to w 2012 roku do wprowadzenia na rynek Pasz Wydajnych. W ich przypadku zaczęliśmy brać pod uwagę nie tylko stosunek białka strawnego do energii strawnej, ale także między innymi profil aminokwasów odpowiedni dla każdego gatunku, na każdym etapie rozwoju. Od ponad pięciu lat z powodzeniem stosujemy tę koncepcję, aby mieć pewność, że nasze pasze rzeczywiście oferują stałą, przewidywalną wydajność, popartą solidną dokumentacją.

PerCon stack item 2

Podstawy Pasz Wydajnych

Wydajność paszy wyrażana jest poprzez wskaźnik szczególnego rozwoju (SGR) oraz współczynnik konwersji paszy (FCR). Na SGR i FCR wpływają przede wszystkim dwa główne czynniki żywieniowe: aminokwasy i energia. Odpowiednie zbilansowanie dostępnych aminokwasów i dostępnej energii jest podstawą optymalnego wykorzystywania białek, co prowadzi do uzyskania najlepszego tempa wzrostu dla określonego poziomu energii strawnej.

Dzięki stosowaniu Pasz Wydajnych, wydajność produktu nie zmienia się, przy jednoczesnym wykorzystaniu surowców w najbardziej efektywny sposób. Co więcej, pasze skomponowane w oparciu o tę koncepcję oferują odpowiednią ilość witamin, minerałów oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych dla optymalnego wzrostu, a także atrakcyjny smak, dzięki któremu spożycie utrzymuje się na właściwym poziomie.

PerCon stack item 3

Optymalna wydajność ryb i wyniki ekonomiczne hodowli

Zalety Pasz Wydajnych są różnorodne. Pasze, których skład został opracowany zgodnie z tą koncepcją, są stałym źródłem doskonałych wartości odżywczych, zaspokajających wymagania ryb. Pomaga to hodowcom uzyskać najlepsze możliwe wyniki ekonomiczne hodowli.

Stosowanie Pasz Wydajnych ogranicza zależność od pojedynczych surowców, dzięki czemu jest bardziej opłacalne. Co więcej, pozwala akwakulturze rozwijać się w kierunku bardziej zrównoważonego wykorzystywania surowców i innych rzadkich zasobów, bez uszczerbku dla niezmiennie wysokiej jakości paszy.