Analiza stopnia zaawansowania zrównoważonego rozwoju w hodowlach ryb i owoców morza

Zrównoważone wytwarzanie produktów akwakultury opiera się na dokonywaniu świadomych wyborów.

Analiza Ekoefektywności jest nieocenionym narzędziem, które pozwala BioMarowi i innym uczestnikom łańcucha wartości zadbać o odpowiedni poziom zrównoważenia produktów.

BioMar zawsze koncentruje się na dbaniu o środowisko naturalne. Stosujemy metody i usprawnienia, które pomagają zapewnić naszym klientom bardziej zrównoważoną przyszłość. Jednym z nich jest innowacyjne narzędzie wspierające zrównoważony rozwój w naszej branży i łańcuchu wartości.

W ramach programu BioSustain, BioMar, wraz z firmą BASF, opracował Managera Ekoefektywności – jedno z narzędzi umożliwiających ocenę i optymalizację zrównoważenia produktu. Celem tego modelu jest porównanie szeregu skutków środowiskowych i społecznych właściwych dla produktów i usług, aby wybrać te najmniej szkodliwe.

Manager Ekoefektywności pozwala przeanalizować cały cykl życia produktu lub procesu. Pozwala on także zidentyfikować obszary, które mogą zostać ulepszone w odniesieniu do wpływu na środowisko i kosztów.

Manager Ekoefektywności jest dziś prawdopodobnie najbardziej kompleksowym sposobem oceny stopnia zrównoważenia produktu. Jest to narzędzie oparte na dobrze znanej metodologii analizy środowiskowej, takiej jak Life Cycle Assessment (ocena cyklu życia), bierze także pod uwagę ślad węglowy.

W naszej firmie aktywnie wprowadzamy Analizę Ekoefektywności jako element optymalizacji składu paszy. Poprzez zintegrowanie czynnika takiego jak wpływ na środowisko z programami tworzenia paszy, nasi specjaliści ds. rozwoju produktu mogą tworzyć rozwiązania paszowe zoptymalizowane nie tylko pod względem wydajności i kosztów, ale także ich oddziaływania na środowisko.

Aktywne stosowanie Analizy Ekoefektywności pozwala zidentyfikować jak zmiany w składzie paszy czy innych procesach mogą pozytywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój. To z kolei można porównać z finalnym wpływem na koszty i wydajność produktu.

Opracowaliśmy to narzędzie tak, aby obejmowało cały łańcuch wartości akwakultury i cieszy nas, że liczba naszych klientów i partnerów, którzy go używają, stale rośnie.