Hodowla ryb bez wody?

Program paszowy BioMaru ORBIT, przeznaczony dla hodowli recyrkulacyjnych, stał się przykładem tego, jak rygorystyczne normy środowiskowe mogą prowadzić do innowacji.
W latach 80. ubiegłego wieku środowisko wodne Danii było poważnie zagrożone. Częste zakwity glonów i zmniejszająca się liczba ryb w płytkich duńskich wodach spowodowane były nadmiarem składników odżywczych pochodzących nie tylko z rolnictwa, ale także z akwakultury.

W kolejnych dekadach surowsze normy środowiskowe zmusiły hodowców do wyboru między zamknięciem hodowli a zastosowaniem nowego typu pasz, strategii karmienia oraz technologii produkcji, takich jak systemy recyrkulacyjne (RAS).

To zainspirowało BioMar do stworzenia paszy ORBIT, specjalistycznego produktu do stosowania w recyrkulatach. Pozwolił on na prowadzenie hodowli, w której zmniejszony został poziom emisji składników odżywczych do wody, a zużycie wody zostało radykalnie zredukowane.

Dzisiaj ORBIT to globalny sukces komercyjny BioMaru i wiodąca marka w recyrkulatach na całym świecie. Gdy ORBIT weszła w 2015 roku do sprzedaży w Chile, natychmiast stała się tam najczęściej kupowaną paszą dla hodowli RAS.

ORBIT pokazuje też swój potencjał w systemach recyrkulacyjnych stosowanych do produkcji smoltów. Hodowcy łososia skłaniają się ku nim coraz częściej, ponieważ obniżają one ryzyko wystąpienia wszy morskich.

To samo dotyczy państw, w których dostęp do czystej wody jest coraz bardziej ograniczony. W nadchodzących latach zmusi to hodowle na lądzie do intensywnego rozwoju oraz postawienia na technologie, które pozwalają na zminimalizowanie zużycia wody.

Hodowla ryb lub owoców morza bez wody nie jest możliwa. Jednak przyczyniamy się do rozwijania zrównoważonej i efektywnej akwakultury dzięki nieustannej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami paszowymi, które godzą lepszą wydajność paszy ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.