WYTYCZNE I RAPORTOWANIE

Jak zapewniamy najwyższe standardy naszej działalności

Raport GRI BioMaru

G&R: GRI Report (item, R pic.) PL

Nasz roczny raport zrównoważonego rozwoju

W swoim raporcie GRI BioMar prezentuje przejrzysty obraz naszej działalności zarówno klientom jak i innym interesariuszom.

Raport przedstawia nasze ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale także realizowane przez lata zaangażowanie w rozwijanie zrównoważonych i odpowiedzialnych rozwiązań we wszystkich obszarach naszej działalności.

BioMar zobowiązuje się do raportowania o naszych działaniach w sposób publiczny i przejrzysty, poprzez roczny raport zgodny ze standardami GRI G4.

Przeczytaj nasz raport GRI

GRI-raport

Kodeks Postępowania

G&R: Code of Conduct (item, L pic.) PL

BioMar uznaje, że zrównoważony biznes musi być budowany w oparciu o respektowanie podstawowych praw człowieka. Nasz Kodeks Postępowania jest niezbędnym elementem naszej działalności. Wymagamy od wszystkich pracowników, dostawców, wykonawców i podwykonawców, aby działali zgodnie z zawartymi w nim standardami i przepisami.

Jednym z naszych zadań, jako międzynarodowej firmy zaopatrującej się w surowce na całym świecie, jest zapewnienie, że nasi dostawcy – tak jak i my sami – spełniają wymagania określone w Kodeksie Postępowania.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania

Zapewnienie jakości

G&R: Quality assurance (item, L pic.) PL

Podczas całego procesu produkcyjnego BioMar stosuje ogólnie przyjęte procedury, które gwarantują niezmienny poziom jakości naszym klientom oraz bezpieczeństwo żywności, która trafia do konsumentów. 

Certyfikaty

BioMar jest regularnie audytowany przez przedstawicieli władz oraz organizacji odpowiedzialnych za certyfikowanie produktów i procesów.

ISO 9001:2015

Od 1994 roku BioMar A/S jest objęty certyfikacją zgodnie ze standardem ISO 9001. W 2009 roku certyfikat został zaktualizowany zgodnie z poprawioną wersją standardu - ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 to system dynamiczny, co oznacza, że gwarancja jakości jest ciągłym procesem wpisanym w działanie firmy każdego dnia. Zapewnia to nieustanny rozwój oraz usprawnianie procedur i działań. Wszystko to z korzyścią dla BioMaru oraz naszych klientów.
System gwarancji jakości jest systemem elektronicznym, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy. Tutaj możesz zapoznać się z certyfikatem ISO 9001:2015.

Pobierz certyfikat

GLOBALG.A.P.

Skrót G.A.P. oznacza Good Agriculture Practice - Dobrą Praktykę Rolniczą – jednak certyfikat obejmuje zarówno rolnictwo jak i akwakulturę, a w przypadku firmy BioMar, także produkcję pasz dla akwakultury.

GLOBALG.A.P. to dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji w rolnictwie i akwakulturze, powstały z inicjatywy sektora prywatnego.

GLOBALG.A.P. daje konsumentom pewność, że żywność wytwarzana jest w sposób minimalizujący niekorzystny wpływ produkcji na środowisko, dzięki ograniczeniu stosowania środków chemicznych, a także odpowiedzialnemu podejściu do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zwierząt.

Pobierz certyfikat

Więcej informacji na temat certyfikatu GLOBALG.A.P. znaleźć można pod tym linkiem: www.globalgap.org
Inne certyfikaty

Cerytikaty ISO uzupełnia wiele innych certyfikatów – mogą one pochodzić od dużych sieci detalicznych, takich jak włoski COOP lub francuski Carrefour, lub od władz, jak na przykład Danish Plant Directorate, który certyfikuje BioMar w zakresie obsługi i produkcji pasz dla hodowli organicznych.
Cechą wspólną wszystkich certyfikatów jest to, że pomagają one osiągnąć pewność, że konsumenci mogą zaufać jakości spożywanych przez nich produktów rybnych.