BioMar i zaopatrzenie

Mamy pewność, że używane przez nas surowce są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny oraz w pełni identyfikowalne.

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Stosujemy surowce pozyskane w zrównoważony sposób, od dostawców prowadzących zrównoważoną działalnoś
S: Resp. sourcing (item 1) Our sourcing policy PL

Nasza polityka dotycząca zaopatrzenia

Grupa BioMar stosuje minimalne standardy bezpieczeństwa dla pozyskiwania składników, natomiast dla niektórych rynków mogą zostać ustalone dodatkowe wymogi.

BioMar zaopatruje się w surowce u określonych dostawców, zatwierdzonych i poddanych audytowi zgodnie z naszymi procedurami oceny ryzyka, które obejmują identyfikowalność, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywności, systemy kontroli jakości, a także politykę dotyczącą etyki i środowiska. Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać zasad, które określa nasz Kodeks Postępowania.

Polityką Pozyskiwania Surowców

S: Resp. sourcing (item 2) Supplier Approval... PL

Akceptacja, audyt i identyfikowalność dostawców

Minimalne wymogi dla dostawców surowców określa Kodeks Postępowania BioMaru, a także postanowienia Grupy Kontroli Zaopatrzenia BioMaru, zgodne z naszą Polityką Pozyskiwania Surowców.

BioMar ustanowił Zespół ds. Akceptacji i Audytu Dostawców (SAAT), który odpowiada za ogólną akceptację i audyt naszych dostawców, a także zapewnia identyfikowalność najpopularniejszych surowców i dostawców naszym lokalizacjom na całym świecie.

Transport surowców jest częścią systemu akceptacji dostawców stosowanego przez SAAT.

S: Resp. sourcing (item 3) Sourcing Review Group PL

Grupa Kontroli Zaopatrzenia firmy BioMar

Grupa BioMar opracowała szereg polityk korporacyjnych dotyczących zrównoważonego pozyskiwania surowców, a także ustanowiła odpowiednie wymogi.

Surowce, a także dodatki i inne składniki, są analizowane i oceniane pod kątem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Nasze działania opierają się na uznawanych na całym świecie programach certyfikacji. Są to także programy specyficzne dla branży, które zostały opracowane i wdrożone przez stowarzyszenia dostawców, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i organami urzędowymi.

BioMar zachęca wszystkich dostawców do uznania i wsparcia naszego Kodeksu Postępowania. Nieprzestrzeganie Kodeksu może skutkować wykluczeniem dostawcy.

Kodeks Postępowania