Banbrytande koncept för nästa generation vattenbruksfoder

BioMar EMEA lanserar P 3.0-konceptet som tar fodersammansättning ett steg längre genom att förse fiskodlare med foder som anpassas efter varierande marknadsförhållanden och färdiga fiskprodukter för att maximera ekonomin för sin odling.

­


Med det banbrytande P 3.0-konceptet för fodersammansättning anstränger sig BioMar ytterligare för att skapa mervärde för fiskodlarnas företag.

Under de senaste två decennierna har BioMar varit föregångare när det gäller fodersammansättning med sina nydanande koncept, BioRhythmic Feeding och Performance Concept. Dessa koncept har medfört viktiga genombrott för vattenbruksbranschen, genom att till exempel minska beroendet av enskilda råvaror, tillhandahålla bästa möjliga ekonomi totalt för odlarna, hållbarare utnyttjande av sällsynta marina resurser utan att kompromissa med den konsekvent höga foderkvaliteten.

Anpassning till marknadsförhållandena, inriktning på de slutliga fiskprodukterna

Foder som är sammansatta enligt P 3.0-konceptet gör att odlarna bättre kan anpassa sina företagsmål efter de föränderliga marknadsförhållandena, det må vara att minimera produktionskostnaderna i ett marknadsläge där fiskpriserna ligger under de förväntade eller att maximera biomassan när marknadspriserna stiger mer än förväntat. Dessutom, eftersom forskningen som denna utveckling bygger på kan

dokumentera effekterna av kosten i den fileade och rensade fisken samt även kvaliteten, kan man med P 3.0-konceptet optimera kosten efter den färdiga fiskprodukt man planerar (t.ex. hel, filead eller rensad).

P 3.0-konceptet är en mer långtgående version av BioMars Performance Concept. ”Lanseringen av Performance Concept under det sena 90-talet förändrade marknaden för vattenbruksfoder. Det innebar att vi kunde maximera foderprestandan med mindre beroende av förändrade råvaror. Med P 3.0-konceptet introducerar vi nu en ny approach för hur man modellerar foderprestanda och förser därmed kunderna med mer riktade foder, så att de kan anpassa sig efter förändrade förutsättningar för verksamheten och maximera den ekonomiska potentialen hos sin fisk,” förklarar Iannis Karacostas, produktchef för marina arter, BioMar EMEA.

”För att försäkra sig om rätt marknadsimplementering kan fiskodlare förvänta sig att de första fodren enligt P 3.0-konceptet i huvudsak kommer att fokusera på varierande marknadsförhållanden, till exempel rörliga fiskpriser. Foder som är optimerade för olika färdiga fiskprodukter planeras komma senare.” fortsätter Iannis Karacostas.

Ett privilegium att vara en betrodd partner

”Vi på BioMar känner oss privilegierade eftersom kunderna alltid har visat förtroende för prestandan hos våra foder och för våra rekommendationer för hur man ska maximera potentialen för ett visst foder. De vet vilken arbetsinsats vi lägger på innovation, forskning och utveckling, och hur vi ständigt förbättrar våra produkter och tjänster.” förklarar Iannis Karacostas. Han fortsätter: ”Detta förtroende är enormt uppskattat på BioMar, och vi gör vårt bästa för att leva upp till våra kunders höga förväntningar.”

”Vi ser fram emot att kunna presentera våra nya produktsortiment enligt P 3.0-konceptet och att våra kunder ännu mer mervärde.” avslutar Iannis Karacostas.

Potential att utökas till många olika fiskarter

P 3.0-konceptet bygger på omfattande forskning och utgör grunden för hur BioMar optimerar högpresterande, marknadsledande foderkoncept. Det har använts för att sätta samman foder för atlantlax under många år. Nyligen genomförd forskning har visat exceptionella resultat för marina arter, till exempel havsabborre, havsruda och potentiellt korpfisk. ”Vi forskar fortfarande på regnbågsforell, och hoppas att vi ska kunna optimera våra foder för fler arter enligt P 3.0-konceptet längre fram.” säger Christina Frisk, produktchef för sötvattensarter, BioMar EMEA.