BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll

I sin integrerade hållbarhetsrapport för 2021 som lanserades i juni 2022, tillkännager BioMar sitt beslut att ta 1,5 °C-vägen för att minska koldioxidutsläppen. BioMar är den första globala leverantören av vattenbruksfoder att anta 1,5 °C-vägen mot netto-noll enligt SBTi-initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar.

”Eftersom vattenbruksfoder utgör cirka 80 % av odlingens koldioxidavtryck, är det viktigt för våra fiskodlare att BioMar gör ett starkt engagemang och påskyndar strävan mot netto-noll,” säger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar.

IPCC har sagt att utsläppen av växthusgaser (GHG) måste halveras till 2030 och nå netto-noll till 2050 för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. För att uppnå denna vision måste privata och offentliga verksamheter följa en anpassning av minskningar för att hålla den globala uppvärmningen till mindre än 1,5 °C.

“I årets hållbarhetsrapport beskriver vi i detalj vår väg mot minskning samtidigt som vi avslöjar var vi är idag. Vi förklarar grundligt de robusta vetenskapliga metoder och rapporteringssystem som vi använder”, säger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar.

I förra årets hållbarhetsrapport tillkännagav BioMar en ambition att minska utsläppen av växthusgaser med en tredjedel till 2030. För att göra denna minskning till verklighet har BioMar utvecklat en långsiktig masterplan med fokus på verksamheter och bredare leveranskedjepartners för att skapa innovativa lösningar som gör att vi kan nå våra minskningsmål. Den nya rapporten anger att i scope 1 och 2 kommer ett mål för minskning av växthusgasutsläppen med 4,2 % på årsbasis att uppnås, medan en minskning på 30 % i scope 3 krävs.

SBTi är ett program för att driva och validera ambitiösa minskningar av växthusgaser inom den privata sektorn. Mer än 2 200 organisationer har förbundit sig till SBTi, vilket utgör en tredjedel av det globala börsvärdet.

Cirkularitet och återställande metoder är teman för årets hållbarhetsrapport med många exempel på återanvändning och nya ingredienser som kommer att spela en viktig roll för vattenbruksindustrins hållbara framtid. BioMar har ett starkt fokus på människor och samhällen i årets rapport. Tillsammans med lanseringen av de nya 2030-ambitionerna och en reviderad uppförandekod har ett starkt engagemang gjorts inom områdena ansvarsfull lön, kapacitetsuppbyggnad samt mångfald och jämställdhet.