Aquaculture Europe 2016

På konferensen och mässan Aquaculture Europe 2016 i Edinburgh presenterade BioMar resultatet av sitt FoU-arbete på flera sätt och välkomnade besökare från hela Europa.
BioMar var Guld-sponsor för konferensen och mässan Aquaculture Europe 2016 och sponsrade också "Näringsbehov hos marina organismer", en session med vetenskapliga presentationer.
Vid årets Aquaculture Europe-konferens presenterade medlemmar från BioMars FoU-team en del resultat av sin forskning och utveckling.
BioMar bidrog till konferensen med vetenskapliga fynd från ARRAINA-projektet, i vilket BioMar är den enda kommersiella partnern från fiskfoderbranschen, genom att undersöka en mängd olika näringsmässiga influenser på uppträdandet hos både havsruda och atlantlax, som t.ex. undersökningar om lågt innehåll av fiskmjöl och fiskolja i foder, påverkan från tillsatta mikronäringsämnen eller vitaminer eller stort innehåll av växtbaserade ingredienser.
Särskilt fokus lades på BioMars forskning om hur sjukdomar eventuellt kan förhindras via fodrets näringsmässiga sammansättning, det må gälla ovälkomna mörka fläckar på atlantlaxens filéer, mag-tarmhälsa eller annat.
Putsarfisk är viktigt för att förhindra laxlus, som är ett stort problem, särskilt vid laxodling. BioMar presenterade sina senaste fynd vad gäller målriktade foder för putsarfisk både för den mer vetenskapligt inriktade publiken på konferensen och en bredare publik som deltog i ett branschforum där användning av renare fisk i europeiskt vattenbruk togs upp.
BioMars globala FoU-team är starkt engagerat i utvecklingen av nya foderlösningar för vattenbruksbranschen och arbetar tillsammans med universitet och oberoende forskningsinstitut. På EAS Student Groups workshop förklarade BioMar-forskaren Daniel Leeming hur BioMars FoU arbetar med kunskapsdelning och beskrev framgångar och problem som studenter kan komma att ställas inför om de börjar arbeta tillsammans med globala producenter av foder för vattenbruk.
BioMars monter på mässan var välbesökt. Fiskodlare från hela Europa och andra delar av världen kom förbi och fick information om de allra senaste foderlösningarna som fokuserar på utmaningarna för europeiska vattenbruk.
På Aquaculture Europe lanserades också BioMars nya överföringsfoderserie för arter som odlas i Medelhavet, vilken innehåller B-WYSE, en ny jästbaserad funktionell ingrediens som förstärker prestandaparametrarna och håller fiskens hälsa på topp även efter den svåra perioden vid överföringen från kläckeri till burar.
BioMar beskrev också utmaningen med att utnyttja alger som en ny, hållbar foderingrediens för att kunna säkra vattenbrukens framtida tillväxt. BioMar Group har lanserat ett fiskfoder på den norska marknaden som innehåller en marin fettsyra från mikroalger. Besökarna på mässan fick veta att det nu är möjligt att ta hand om såväl fiskarternas näringsbehov som den odlade fiskens renommé genom att fokusera på att upprätthålla eller till och med höja innehållet av fettsyran omega-3 genom att utnyttja den här nya källan till omega-3.
Vi ser fram emot att få återse fiskodlare, forskare och andra intressenter på Aquaculture Europe 2017. BioMar har för avsikt att sponsra den framtida utvecklingen av Europeiskt vattenbruk. Precis som tidigare år kommer BioMar därför att vara Guld-sponsor för vattenbruksmötet som hålls i Dubrovnik, Kroatien, 17-20 oktober.

I samband med Aquaculture Europe 2017 besökte BioMar och en grupp skandinaviska fiskodlare Oban på Skottlands västkust. Här besökte de med stort intresse en 1.000 tons fiskodling av lax och ett laxslakteri, ägt av Scottish Sea Farms.