ATC Patagonia

BioMar, den ledande danska leverantören av foder till vattenbruket, har tecknat avtal med Aquainnovo i Chile om förvärv av 30 % av forskningscentret Lenca. Företaget utvidgar därmed sitt nätverk av framstående forskningscentrum runt om i världen.
Det chilenska kontraktsforskningscentret döps samtidigt om till Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia). Dess nuvarande utformning och mångsidighet gör det möjligt att genomföra en mängd olika typer av försök på olika arter och även nutritionsprojekt i syfte att utveckla högpresterande foder, testa nya råvaror och utforska nya nutritionskoncept och miljömässigt bärkraftiga foder. Anläggningen gör att BioMar kan effektivisera sitt forsknings- och utvecklingsarbete och fokusera på att utveckla funktionella foder och främja fiskens hälsa.
Den tekniskt avancerade anläggningens befintliga kapacitet gör det även möjligt att forska kring genetiska begränsningar och genomföra studier på sjukdomar och parasiter, i syfte att utveckla förebyggande och sjukdomsbehandlande foder. Centret ger dessutom tillfälle till att inhämta ny kunskap om recirkulationssystemens teknik, bedöma kemiska produkter, utveckla vacciner samt genomföra allmänna studier inför produktregistrering.
Matias Del Campo, verksamhetschef vid Aquainnovo, kommenterar: "Aquainnovo har en toppmodern infrastruktur och lång, beprövad erfarenhet av tillämpade försök. Vårt specialistteam finns hela tiden på plats för att stödja våra kunder med effektivt utvecklade lösningar för branschens främsta tekniska utmaningar. Initiativet stärker den tekniska utvecklingen tack vare den synergieffekt som skapas då kunskap från de två företagen får samverka."
"Vårt forskningscenter är särskilt specialiserat på försök inom ramen för produktutveckling och validering. Jag är övertygad om att det här kommer att stärka vårt nuvarande utbud av kontraktstjänster, som vi fortsätter att erbjuda tillverkare och leverantörer inom vattenbruket världen över", tillägger Matias Del Campo.
Håvard Jørgensen, global direktör för forskning och utveckling vid BioMar, håller med: "Vi är mycket stolta över att ha nått en överenskommelse av så här stor omfattning och betydelse i Chile. BioMar försöker ständigt förbättra sin innovationsförmåga. Nu införlivar vi det här centret bland övriga anläggningar som vi redan använder, och det matchar våra befintliga enheter för foderförsök i Centralamerika och Europa perfekt. ATC Patagonia kommer utan tvekan att ha positiv inverkan på den globala foderutvecklingen. Våra ytterst kvalificerade forskarteam ser verkligen fram emot att kunna använda det här centret vid sina försök."
ATC Patagonia kommer att bidra till snabbare kunskapsutbyte inom BioMars laxdivision, och kan därmed tillgodose kundernas behov inom samtliga utvecklingsområden på ett snabbt och flexibelt sätt.
ATC Patagonia sträcker sig över ett 2,5 hektar stort område med mer än 2 000 kvadratmeter byggnadsyta. Anläggningen ligger 3,3 mil från Puerto Montt, intill floden Lenca. Denna utmärkta anläggning för kontraktsforskning inom vattenbruket uppfördes 2011 efter de högsta standarderna i världen vad gäller kvalitet, övervakning, styrning och biologisk säkerhet. Under 2015 vidareutvecklades och optimerades anläggningen ytterligare, vilket gjorde den till det mest moderna och kompletta centret för vattenbruksforskning på södra halvklotet.
Vid ATC Patagonia kan fler än 16 försök bedrivas samtidigt, tack vare att anläggningen förfogar över såväl mottagningsavdelning och karantän som särskilda avdelningar för små och stora försök, nutrition och utfodring, parasiter, patogener samt andra flerfunktionsområden. Allting övervakas och styrs i ett recirkulationssystem för försök i såväl sötvatten som havsvatten. Därmed kan försöken utföras i kompletta simuleringar av den fullständiga odlingscykeln vid fiskodling. Temperaturen kan styras mellan 3 ºC och 28 ºC. Höga krav på biologisk säkerhet, vattenreningssystem och en rad standardiserade driftsrutiner säkerställer fiskens välbefinnande och låg miljöpåverkan.

Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) sträcker sig över ett 2,5 hektar stort område med mer än 2 000 kvadratmeter byggnadsyta.