BioMar får topplacering i Seafood Stewardship Index

BioMar grundades utifrån konceptet att utveckla hållbart vattenbruksfoder för branschen och flera decennier senare är detta fortfarande en grundpelare för bolaget. Den här månaden blev BioMar den högst rankade foderleverantören i World Benchmarkings allra första Seafood Stewardship Index.

BioMar välkomnar detta jämförelseindex för livmedelssegmentet fisk- och skaldjur eftersom det erbjuder en opartisk bedömning av vattenbruksföretagens verksamhet. BioMar ligger bland de fem främsta i topp 30-listan över vattenbruksföretag vilket bekräftar att de strategier vi har implementerat går i rätt riktning.

 

BioMar grundades utifrån konceptet att utveckla hållbart vattenbruksfoder för branschen och flera decennier senare är detta fortfarande en grundpelare för bolaget. Den här månaden blev BioMar den högst rankade foderleverantören i World Benchmarkings allra första Seafood Stewardship Index.

 

 

”De höga betyg vi fått på hållbarhetsområdet avspeglar vårt åtagande att driva hållbar förändring i vattenbruksbranschen. Indexet visar oss också på vilka områden vi kan bli bättre och vi välkomnar att vad vi gör för att nå FN:s hållbarhetsmål visas upp”, säger Carlos Diaz, vd, BioMar Group.

 

I år inbjöds BioMar till att delta i High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, vars fokus är den avgörande betydelse haven har för en hållbar framtid för vår planet. Nästa månad ska Sustainable Brands hålla sin första konferens med fokus på att återställa mångfalden i våra hav. Vattenbruket innehar en viktig roll under konferensen där BioMar har bjudits in för att ingå i evenemangets rådgivande kommitté. Under konferensen samlas NGO:er, återförsäljare och dagligvaruhandeln för att utforma planen för våra hav 2050 och hitta sätt att arbeta tillsammans för att genomföra verklig förändring.

 

”Seafood stewardship och hållbarhet är ett pågående mål för BioMar som inte har något slutdatum, vi drivs snarare av att ständigt höja ribban för oss själva. Vi kan bara uppnå detta genom att noga granska oss själva och jämförelseanalyser som till exempel Seafood Stewardship Index hjälper oss att göra det”, avslutar Carlos Diaz.