Global Sustainability Report 2022

Powered by Partnership Driven by Innovation

Vi är innovatörer inom högenergifoder och har ett stort engagemang för att skapa ett hållbart globalt vattenbruk

BioMar firar tio år av strategisk hållbarhet med BioSustain

den 15 augusti 2017

Hållbarhet har länge varit inbyggt i BioMar men utvecklingen av BioSustain har grundligt etablerat företaget som en föregångare vad gäller hållbara innovationer genom samarbetsvilliga partnerskap i vattenbruksbranschen.

"Vi på BioMar är stolta över vår långa historia av arbete med hållbarhet", sa Carlos Diaz, vd för BioMar Group. "För över ett decennium sedan insåg vi nödvändigheten av att hitta hållbara lösningar för fiskmjöl och fiskolja och ansåg att 'vinst genom hållbarhet' var möjligt."

BioMar var pionjärer vid införandet av extruderat fiskfoder på 1960-talet, vilket medförde en avsevärd minskning av negativ påverkan på den lokala vattenmiljön. BioMar skapade ECOLINE som var det första miljövänliga fiskfodret i världen och som vann det danska miljöpriset 1988. Redan 1997 hade hållbarhetsfrågan blivit en kärnstrategisk hörnsten för företaget och när konceptet för BioSustain lanserades 2007 vid fisk- och skaldjursutställningen i Bryssel hade BioMar redan etablerat sig som förnyare inom fiskfoderbranschen.

Konceptet för BioSustain är grunden för BioMars omfattande arbete och gäller hållbarhet på de tre områdena ekonomi, miljö och samhälle. BioSustain är en dynamisk plattform som fortsätter att anpassa vattenmiljön till intressenternas krav på vattenbruksbranschen. Den utvecklades i samarbete med BASF och parallellt med DNV:s ProSustain-program och idag vid Aqua Nor 2017 firar BioMar Group tioårsdagen av detta initiativ.

Projektet föddes ur behovet att minska beroendet av marinbaserat fiskmjöl och fiskolja och ursprungskonceptet fokuserade på fiskfoder för lax.

"Det har länge varit möjligt att ersätta fiskmjöl med andra proteinkällor men vi nöjde oss inte med det. Vi fortsätter att flytta fram innovationsgränsen och idag kan vi producera fiskfoder helt utan marina ingredienser, där fiskoljan är ersatt av mikroalger, omega 3 i sin naturliga form", förklarar Carlos Diaz.

BioMar Group har varit ledande inom global hållbarhet för vattenbruk i över ett decennium och förtaget fortsätter att höja ribban. Den nya händelseutvecklingen i deras BioSustain-program är skapandet av ett fullständigt integrerat verktyg för att spåra och mäta hållbarheten vid källan i värdekedjan.

"Vi arbetar för närvarande med Tre S, Sustainable Solution Steering (styrning mot hållbar lösning), som i grunden kommer att förändra sättet vi hämtar råmaterial på och ger oss fullständig genomsynlighet så att vi kan mäta hållbarheten vid värdekedjans ursprung," förklarar Vidar Gundersen, Global Sustainability Director vid BioMar Group.

När programmet för Tre S är genomfört kommer det att vara det första i sitt slag inom vattenbruksbranschen och kommer att bibehålla BioMar Groups långa tradition av att befinna sig i framkant av vattenbrukets hållbarhetsagenda.