BioMar Group anlägger foderfabrik i Australien

den 27 mars 2017

BioMar Groups fabriker i Chile och Skottland har under de senaste åren levererat allt större fodervolymer till den australiska marknaden. Nu tar företaget nästa steg och bygger en foderfabrik med en årlig kapacitet på 110 000 ton på plats i Australien. En utvärdering av marknaden visar hög potential för tillväxt inom en rad odlade fiskarter.

Som ett led i sin ambitiösa expansionsstrategi presenterar BioMar Group nu sitt senaste tillväxtinitiativ: en helt ny foderfabrik i Australien. BioMar Group samarbetar redan med lokala myndigheter angående bygglovet för att få projektet godkänt. Målet är att kunna möta kundernas behov på lokal nivå med en stabil bas för global produktutveckling och teknisk erfarenhet kring fiskarter som lax, öring och sydseriola.

"År 2016 öppnade vi en fabrik i Turkiet och i år kommer vår andra fabrik i Kina att stå färdig, samtidigt som vi utökar vår kapacitet i Norge. Under 2019 siktar vi på att öppna en foderfabrik i Australien, med stöd från våra etablerade fabriker, tekniska experter och vår globala R&D-avdelning. Vi som koncern är mycket måna om att fullfölja vår tillväxtstrategi som oberoende kvalitetsfoderleverantör med ett starkt globalt samarbete", förklarar Carlos Diaz, vd vid BioMar Group.

Genom sin närvaro på marknaden har BioMar Group skaffat sig praktisk erfarenhet och kunskap om de lokala odlingsförhållandena och de utmaningar dessa medför. Med lokal säljpersonal, teknisk expertis och en produktionsanläggning på plats hoppas man kunna skaffa sig ännu större konkurrensfördelar på marknaden. Ambitionen är att stötta kunderna med högpresterande produkter skräddarsydda för lokala odlingsförhållanden, med ett starkt fokus på ekologisk hållbarhet, fodersäkerhet och hög foderkvalitet.

"Jag är övertygad om att vi, genom att kombinera lokal närvaro och global kunskap, har utmärkta förutsättningar att positionera oss i Australasien. Vi har redan etablerat ett mycket framgångsrikt kundsamarbete med vissa nyckelaktörer, och vi ser fram emot att bredda vår kundbas och tillsammans med våra kunder utveckla vattenbruket i Australien och Nya Zeeland. Världen runt omkring oss förändras och samtidigt ökar behovet av att kombinera långsiktig hållbarhet och effektivitet. Vi ser tydligt att slutkonsumenterna förändrar sitt köpmönster och i högre grad köper produkter av högre kvalitet med en mer ansvarsfull profil. Vi är övertygade om att vi, genom tätt samarbete med hela värdekedjan, kan förbereda branschen på att gå i bräschen för en globalt hållbar livsmedelsstrategi", säger Carlos Diaz.