BioMar Group redovisar nyckeltal under ett i FIFO (Fish-In;Fish-Out)

den 3 augusti 2017

BioMars framsteg inom innovativ teknik och högt pris på marknaden för fiskolja och fiskmjöl har gjort det möjligt för BioMar Group att uppnå ett genomsnittligt nyckeltal under ett i FIFO (Fish-In:Fish-Out) för sin råvaruanvändning under 2016 för första gången i företagets historia. Detta är ett av de många rön som framkommer i den årliga hållbarhetsredovisningen som släpptes för nyligt.

BioMar Group släppte för nyligt sin årliga hållbarhetsredovisning. Förra årets redovisning fick statusen "Topp 5%" i oberoende Seafood Intelligences' redovisning av riktlinjer för världens 100 högst rankande fisk- och skaldjursföretag avseende redovisning av hållbarhet och genomsynlighet. BioMars hållbarhetsredovisning i år har anpassats efter FN:s mål för hållbar utveckling och innehåller resultaten av en omfattande utvärdering av materiell karaktär som företaget genomfört under 2016.

BioMar har under flera år haft som målsättning att ta ledningen i forskningen efter alternativa ersättningar för fiskolja och fiskmjöl, inkluderande växtprotein och marina komponenter som mikroalger. Nya alternativa råmaterial liksom höga priser på fiskolja och fiskmjöl under 2016 möjliggjorde utformningen av ett prisvärt, högpresterande foder med ett lågt FIFO-nyckeltal. Årets hållbarhetsredovisning visar på några av dessa framgångshistorier inklusive partnerskapet med Aker BioMarine i det hållbara skördandet av krill från de lägre näringsnivåerna och en artikel om nya källor för marint Omega-3.

VD Carlos Diaz på BioMar Group meddelar att företaget ska fortsätta sitt sökande efter innovativa och hållbara lösningar på branschens problem "fastän det är osannolikt att BioMar ska få sådana goda FIFO-nyckeltal varje år på grund av de skiftande villkoren på marknaden, är detta ändå en viktig milstolpe som visar att vi är på väg mot en bransch där hållbarhet och högpresterande alternativ till fiskolja och fiskmjöl är möjliga och kommer att bli kommersiellt genomförbara".

Hållbarhetsredovisningen tyder på att hållbarhetsfrågorna fortsätter att vara en kärnfråga i BioMars verksamhet och kommer att påverka produktutvecklingen liksom fokuseringen på att minimera de miljömässiga fotavtrycken och på att stödja mänskliga rättigheter. För att kunna anpassa interna ambitioner till yttre förväntningar har företaget dock valt att genomföra en omfattande extern utvärdering av materiell karaktär med intressenter i branschen.

"Hållbarhet är ett väldigt omfattande begrepp så det är viktigt för oss att förstå vad hållbarhet betyder för våra intressenter och vad de förväntar sig av oss. Vi har varit ute och lyssnat på världen runt omkring oss och baserat på den feedback vi fått har vi utarbetat en matris som ska leda vårt hållbarhetsarbete ", förklarar Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group och fortsätter:

"För oss är det viktigt att anpassa oss till både branschen och den globala hållbarhetsagendan. I år har vi gjort en djupdykning i FN:s mål för hållbar utveckling med speciellt fokus på 'livet under vatten' och 'livet på land' för ansvarsfull inhämtning av råmaterial. Att arbeta med hållbarhet är en oupphörlig strävan efter att ta hand om världen omkring oss och stödja kommande generationer. Vi måste vara ambitiösa helt enkelt därför att det är det enda rätta".