BioMar presenterar sina ambitioner för 2030

Efter dagens presentation av BioMars hållbarhetsrapport 2020 tillkännager vi våra ambitioner för 2030. Vi ger ett löfte till vår planet och dess människor med en uppsättning ambitiösa mål för att försöka bidra till att återställa vår miljö och samtidigt göra det möjligt för mänskligheten att blomstra. Två viktiga områden fokuserar på den minskade effekten av vattenbruksfoder medan det tredje möjliggör uppbyggnad av kapacitet i våra samhällen.

 

”Mänskligheten har belastat vår planet och överutnyttjat den. Vi måste gå längre än till bara hållbarhet och komma med nya lösningar som återställer planeten och samtidigt stöder dess befolkning. Det är därför vi lägger fram den här ambitiösa planen”, säger Carlos Diaz, vd för BioMar Group.

 

Efter dagens presentation av BioMars hållbarhetsrapport 2020 tillkännager vi våra ambitioner för 2030. Vi ger ett löfte till vår planet och dess människor med en uppsättning ambitiösa mål för att försöka bidra till att återställa vår miljö och samtidigt göra det möjligt för mänskligheten att blomstra. Två viktiga områden fokuserar på den minskade effekten av vattenbruksfoder medan det tredje möjliggör uppbyggnad av kapacitet i våra samhällen.

Det finns tre viktiga områden: Klimatåtgärder, Cirkulärt och återställande utnyttjande samt att Ge människor de nödvändiga verktygen, och varje kategori har flera specifika mål och syften. Ambitionerna för 2030 är anpassade till vetenskapliga lösningar för restaurering och vattenbruksbranschens tillväxtbana för 2050.

BioMar sätter verifierbara vetenskapsbaserade mål genom Science Based Targets-initiativet (SBTi), med mål för minskning av utsläpp i linje med framtida 1,5 °C, vilket säkerställer att BioMar uppnår netto-noll senast 2050. Vattenbruksfoder ligger bakom en betydande andel av koldioxidavtrycket från odling av fisk och skaldjur. Vår ambition är att minska koldioxidavtrycket per ton foderw som produceras med en tredjedel till 2030, baslinjen 2020.

BioMar förbinder sig att 50 % av råvarorna ska vara cirkulära och återställande för både planeten och människor år 2030. Det ska uppnås genom innovation och hållbar anskaffning med branschpartners och kommer sannolikt att omdefiniera ingredienserna i traditionellt vattenbruksfoder.

Det finns en ökad tonvikt på människor, från anställda och lokala samhällen till det utökade leverantörsnätverket. Kategorin Ge människor verktygen ska fokusera på att bygga upp kapacitet genom att 100 000 personer årligen fram till 2030 bemyndigas. Dessa initiativ är utformade för att ha en långtgående effekt över hela världen och ska stödja byggandet av motståndskraftiga samhällen.

”Dessa nya ambitioner är avsedda att positivt påverka vårt foders miljömässiga och sociala fotavtryck. Våra fiskodlare gynnas direkt av dessa initiativ, till exempel med en ytterligare minskning av deras egna koldioxidavtryck på odlingen, säger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director på BioMar Group.

2015 lanserade BioMar Group sitt första globala program för hållbarhetsförbättring någonsin för en femårsperiod. I vår hållbarhetsrapport 2020 avslutar vi detta KPI-program och av de 13 ambitiösa målen som vi satt, nådde vi 9. Detta arbete lade grunden för de nya ambitionerna 2030 som vi har utarbetat.

”Vi tror på öppenhet och även om vissa nyckeltal kan verka för ambitiösa, strävar vi efter att sikta högt och deklarera vad vi har och inte har uppnått. Vi tror på en hållbar framtid för vattenbruksbranschen och ser fram emot att fortsätta driva förändringar”, avslutar Carlos Diaz.