BioMar tar ett värdekedjefokuserat grepp om hållbarhet

den 7 juli 2016

BioMar Groups hållbarhetsrapport 2015 ger en översikt av företagets ambitiösa mål och satsningar på att skapa en effektiv och hållbar global akvakultur genom samarbete över hela värdekedjan i vattenbruket.

 ”I år är vi synnerligen stolta över att presentera vår årliga globala hållbarhetsrapport eftersom den verkligen redogör för vårt strategiska fokus på hållbarhet och åskådliggör hur vi arbetar med hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartner. Vi redovisar inte bara våra ambitioner, utan också de framsteg som vi hittills har gjort när det gäller att utforma en genuint hållbar global akvakultur genom ett angreppssätt som införlivar vattenbrukets hela värdekedja” sade Carlos Diaz, vd för BioMar Group, vid utgivningen av den nya rapporten.

 Carlos Diaz poängterade att BioMar tillsammans med sina samarbetspartner i värdekedjan har beslutat att ta ett proaktivt grepp om hållbarhetsfrågan. ”Vi inom BioMar har länge varit övertygade om att denna proaktiva bana är den rätta vägen för branschen, medan branschen i stort har tenderat att förhålla sig ganska reaktivt. Förändringen vi nu ser är att våra partner genom hela värdekedjan också har insett vilken potential som finns i att samarbeta på hållbarhetsområdet, och att vi tillsammans faktiskt lyckas med att förmedla budskapet hela vägen fram till slutkonsumenten i form av nya produktkoncept som bygger på hållbarhet.”

 Enligt vd:n för BioMar Group är detta en extremt positiv utveckling: ”Det faktum att vi nu kan optimera dieter utifrån hållbarhet och dessutom dokumentera det hela vägen genom värdekedjan innebär att våra kunder bättre kan positionera sina produkter på den växande marknaden för hållbara livsmedel och därmed äntligen ta del av avkastningen från investeringar i mer hållbara produktionsmetoder.” Carlos Diaz underströk vikten av transparens i verksamheten i en tid när konsumenterna blir allt mer medvetna om att fisken de äter produceras genom akvakultur: ”Som bransch utmanas vi av media, icke-statliga organisationer och vissa myndigheter, men på det stora hela har vi en mycket fin historia att berätta. Därför måste vi dokumentera och redovisa vad det är vi gör, eftersom det är det enda sättet för oss att dra nytta av det värde vi skapar.”

 BioMar’s hållbarhetsrapport 2015 finns att ladda ned via vår hållbarhetsportal: www.biosustain.world.

 

 I BioMar’s flotta ingår världens mest innovativa och miljövänligaste foderlastfartyg: MS Høydal.