BioMar uppnår en genomsnittlig FIFO-kvot (Fish-In:Fish-Out) på under 1:1 för en femårsperiod

Tack vare hög användning av fiskrens och användningen av nya ingredienser har BioMar Group kunnat uppnå ett femårsgenomsnitt på 1:1 eller under FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) för sin råvaruanvändning. Detta är ett av de många rön som framkommer i den integrerade hållbarhetsredovisningen för 2019 som släpptes 15 juni 2020.

 

”Även om det verkade osannolikt att det ens var möjligt att uppnå en bra FIFO-kvot varje år på grund av ständigt förändrade marknads-förhållanden, har vi genom att bädda in en hållbarhetsstrategi i vår kultur kunnat uppnå denna imponerande milstolpe samtidigt som vi når målet för våra ekonomiska resultat”, säger Carlos Diaz, vd för BioMar Group.

 

Hållbarhet, tillsammans med innovation, har länge varit en grundpelare i BioMar, och även om marknads-förhållandena för råvaror förändras från år till år, ger investeringarna i innovation för alternativa ingredienser avkastning. Det finns ingen slutpunkt för hållbarhet och innovation och eftersom BioMar enbart fokuserar på vattenbruksfoder är företagets framgång beroende av en hållbar framtid för vattenbruksbranschen.

”Endast med en bredare användning av nya ingredienser i hållbara foder blir dessa produkter kostnadseffektiva och massmarknadsskala kan uppnås. Vi ser en framtid där konsumenterna ser fisk och skaldjur från vattenbruk som ett hållbart proteinval för jordens bästa, säger Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group. BioMar rapporterar i år mer om sina samhällsaktiviteter eftersom FN:s mål för hållbar utveckling tydligt säger att hållbarhet går längre än till egna produkter och verksamheter.

 ”Vi har alltid ansett att utbildning och kunskapsutbyte är nyckeln till att driva långsiktigt hållbar utveckling och vi är stolta över att i år lägga till våra framsteg på dessa områden i rapporten. Senare i år ska vi granska företagets nyckeltal för att kunna sätta ambitiösa mål som fortsätter att driva oss ännu längre”, säger Diaz.

Gundersen förklarar varför det är viktigt med ambitiösa mål för hållbar utveckling. ”Vi går nu in i havsvetenskapens årtionde som deklarerats av FN, och årets rapport belyser vikten av ett bra förvaltarskap och god hantering av våra hav. Vi ser att det är viktigt att i högre utsträckning anamma nya ingredienser för att uppnå detta. Vi tar också öppenhet och spårbarhet ett steg längre och vår partner Orivo lanserade nyligen en lösning för DNA-baserad autenticitet av marina produkter som vi redan har implementerat enligt våra kvalitetsförfaranden.”

I World Resources Institutes rapport Creating a Sustainable Food Future framhölls hållbart vattenbruksfoder som en av deras fem främsta lösningar. Det är därför BioMar accepterade inbjudan att ingå i den rådgivande kommittén för High-Level Panel for A Sustainable Ocean Economy tillsammans med FN, 14 regeringschefer och företagsledare.

BioMar lanserar årets hållbarhetsrapport med en marknadsföringskampanj för att främja hållbar praxis och underlätta ett bredare införlivande av hållbara foder i vattenbruksbranschen.

 

Tack vare hög användning av fiskrens och användningen av nya ingredienser har BioMar Group kunnat uppnå ett femårsgenomsnitt på 1:1 eller under FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) för sin råvaruanvändning. Detta är ett av de många rön som framkommer i den integrerade hållbarhetsredovisningen för 2019 som släpptes 15 juni 2020.