Kunskaper kring vattenbruk rönte stort intresse

den 20 oktober 2017

Aquaculture Europe Conference 2017 i Dubrovnik i Kroatien inspirerade en stor publik att bli uppdaterade om den senaste utvecklingen inom vattenbruket. BioMar var även i år Gold Sponsor för denna mycket lyckade europeiska vattenbrukskonferens som organiserats av det europeiska vattenbrukssällskapet, the European Aquaculture Society.

Aquaculture Europe 2017 lockade 1 700 deltagare från 62 länder. Konferensen bestod av 396 presentationer och 356 posters, och i utställningsområdet fanns 80 montrar där alla besökare kunde lära sig mer.

– För BioMar innebär ett evenemang av den här storleksordningen mycket viktig träffpunkt för alla som är intresserade av utvecklingen inom vattenbruket, säger Ole Christensen, vice styrelseordförande för BioMars EMEA-division. Han fortsätter: - Det skapar ömsesidig inspiration när många människor som delar intresset för vattenbruk kommer samman. Fiskodlare berättade för varandra, för leverantörerna och för den vetenskapliga världen om sina utmaningar, erfarenheter och förväntningar. Forskare, och särskilt unga människor, som är intresserade av vattenbruk kan enkelt ta reda på hur de ska kunna vara till nytta i branschen. Även vi inom BioMar, i vår egenskap av foderleverantör, får personlig kontakt med våra samarbetspartners. För oss är utbytet av kunskap och möjligheten att inspirera både innovation och den hållbara tillväxten av vattenbruket de viktigaste skälen att stötta Aquaculture Europe-konferensen genom att vara Gold Sponsor.

Vid BioMars monter träffade de ambitiösa teammedlemmarna från BioMars nyligen etablerade affärsenhetsteam för kläckeri företrädare för branschen och berättade hur de ska bidra till att göra skillnad i just detta segment av vattenbruksverksamheten.

BioMar serverade läcker rökt havsabborre som odlats i de rena vattnen utanför Kroatiens kust och en enorm ”hållbar” födelsedagstårta för att fira tioårsjubiléet av BioSustain-konceptet. Besökarna fick träffa Vidar Gundersen, Global Sustainability Director i BioMar-koncernen. Han har varit drivande i utvecklingen av det ambitiösa konceptet som infördes redan 2007 och förklarade: – BioMar vill leda och vidareutveckla hållbara lösningar för vattenbrukets värdekedja och BioSustain, med sina verktyg och metoder, är vårt koncept och program för att göra detta.

I en separat session för inbjudna kunder presenterade BioMar det senaste när det gäller funktionella jästbaserade tillsatser i foder för marina arter i Medelhavet. Besökarna lyssnade mycket uppmärksamt och uttryckte ett stort intresse för de mycket positiva försöksresultat som presenterades.

Medlemmar i BioMars globala FoU-team bidrog med olika presentationer av några av de senaste resultaten. Till exempel diskuterades tillväxten hos napoleonfisk som matats med kommersiell kost vid olika temperaturer, nya foderingredienser som krillmjöl som tillsatts fodret för att stärka tillväxten och motståndskraften mot sjukdom, samt återhämtningen av atlantlaxsmolt, eller av kraven på essentiella fettsyror, dvs. EPA och DHA, och mineraler som zink och mangan för europeisk havsabborre och havsruda, inklusive effekterna på prestanda, foderutnyttjande och metabolism.

BioMar presterade det senaste när det gäller funktionella jästbaserade tillsatser i foder för marina arter i Medelhavet för en mycket uppmärksam publik.

Under Aquaculture Europe 2017 bjöd Vidar Gundersen, Global Sustainability Director i BioMar-koncernen (i mitten) och hans BioMar-kollegor in alla att ta en bit av den enorma ”hållbara” födelsedagstårtan för att fira tioårsjubiléet av BioSustain-konceptet. 

Teamet med siktet inställt på BioMars ambitiösa mål att nå ut globalt med affärsenheten för kläckningsprodukter (från vänster): Joana Amaral, produktchef för BioMars kläckningsprodukter för marin fisk, Jef Peeters, produktchef för BioMars kläckningsprodukter för räka och Chris Dinneweth, verksamhetschef för Hatchery Products.