Ett starkt team med ambitiösa målsättningar

den 3 augusti 2017

BioMar Group har konstaterat att verksamheten för kläckningsfoder är ett av de områden som har en stor potential att utveckla och vidga vår verksamhet. Därför har BioMar samlat ett team av engagerade kläckningsspecialister för att ytterligare utveckla BioMars kläckningsprodukter, baserat på grundläggande forskning om både näringskrav och framställningsteknik.

I samarbete med BioMars nuvarande organisation kommer den nya enheten för kläckningsprodukter att spela en avgörande roll när det gäller att sätta BioMars prägel på kläckningssegmentet. De kommer att ansvara för utvecklingen av vår verksamhet avseende kläckningsfoder genom att öppna nya geografiska marknader, utveckla foder för "nya arter" och förhoppningsvis också implementera ny och uppdaterad foderteknik.

I den nya organisationen består BioMars team för verksamheten med kläckningsprodukter av en verksamhetschef och två erfarna produktchefer: en för kläckningsanläggningar för räka och en för kläckningsanläggningar för marin fisk. Verksamheten är förlagd till Nersac i Frankrike och består även av ett vidsträckt kommersiellt team för alla lokala marknader där BioMar verkar i hela världen.

Chris Dinneweth började på BioMar som verksamhetschef för kläckningsprodukter tidigare i år. Hans långa karriär inom vattenbruk började i mitten av 80-talet.  Chris har arbetat inom både fisk- och räkvattenbruk som forskare och i olika chefspositioner i olika delar av världen.

Jef Peeters har varit en av BioMars ovärderliga tillgångar i flera år i olika positioner, från forskare till produktutvecklare med fokus på kläckningsprodukter för räka. I Jefs senaste posion som näringstekniker fick han omfattande erfarenhet inom utveckling av foder för räkkläckerier i många delar av världen, från Spanien till Ecuador. Han levererade tidigare också teknisk support till foderfabriker och räkodlingar för en producent han arbetade med. Jef är nu produktchef för BioMars kläckningsprodukter för räka.

I juni i år kom Joana Amaral till BioMars enhet för kläckningsprodukter. Joana ansvarar för vidareutveckling och hantering av utbudet av kläckningsprodukter för marina fisklarver. Joana har en solid bakgrund inom kläckningssegmentet på grund av sina tidigare ställningar som verksamhetschef för kasseodling av havsabborre och havsruda på en av de största fiskodlingarna i Medelhavsområdet och som styrelseledamot i en sjötungeodling i Spanien, där hon var rådgivare åt det tekniska teamet och teamet för forskning och utveckling. Hennes konsulterfarenhet av kasseodling och kläckningsanläggningar för varmvattensarter gör henne till en av de främsta experterna inom området. Joana är nu BioMars produktchef för kläckningsprodukter för marin fisk.

Teamet bakom utvecklingen av kläckningsfoder kommer att arbeta nära vårt kommersiella team, som har stor erfarenhet av försäljning och teknisk support. Målet för samarbetet är att ha nära kontakt med alla våra kunder på de marknader där vi finns idag och på nya marknader där vi kan erbjuda våra kläckningsfoder under kommande år.

BioMars ansträngningar att göra betydande skillnad inom kläckningsområder är inte begränsade till det nyligena sammansatta teamet. Investeringar i forskning och utveckling liksom produktionsteknik pågår ständigt. BioMars produktion av kläckningsprodukter har nyligen uppdaterats för att underlätta nya produkttekniker och fler investeringar är på väg.

Med detta dugliga team och planerna för forskning och utveckling på plats är BioMars ambitiösa mål för kläckningsprodukter inom räckhåll: nuvarande produkter kommer att rationaliseras, produktlinjer färdigställas och nya produkter baserade på marknadskrav kommer att utvecklas och testas i nära samarbete med våra kunder. BioMar har över ett halvsekels kunskap om foder och foderlösningar och kommer nu att använda denna expertkunskap för att bidra till lösningar inom kläckningsområdet.

Kontakta din lokala försäljare för mer information

Teamet som ska uppnå BioMars ambitiösa mål om global affärsverksamhet för kläckningsprodukter (från vänster till höger): Chris Dinnewith, verksamhetschef för kläckningsprodukter, Jef Peeters, produktchef för BioMars kläckningsprodukter för räka ochJoana Amaral, produktchef för BioMars kläckningsprodukter för marin fisk.