Fokus på laxfoder med mikroalger

den 25 april 2017

Från och med nästa månad ska Lerøy producera laxprodukter med hög halt av nyttiga fettsyror – och med minskad användning av råvaror från sällsynta marina arter. Tack vare det nära samarbetet mellan Lerøy och BioMar främjas laxen som odlats av Lerøy av en hållbart hög nivå i fodret av Omega 3-DHA som delvis kommer från mikroalgen, AlgaPrime DHA.

Lerøy säger att detta samarbete är ett viktigt steg när det gäller att ta ansvar för att åstadkomma ett än mer hållbart vattenbruk.

Lerøy träder nu in på ett nytt hållbarhetsområde. Lax på över 1 kg kommer från och med nästa månad att odlas med foder där hela mikroalger ingår. Mikroalgerna, som är miljömässigt hållbara och har hög halt av Omega-3, har utvecklats av TerraVia tillsammans med Bunge. Med hjälp av denna nya ingrediens påbörjar Lerøy nu oreserverat sin väg mot minskande beroende av marina ingredienser.

"För slutkonsumenten innebär denna förändring att vi kan upprätthålla den höga nivån av nyttig Omega 3 i 'Lerøy Salmon'. Vi vet att det kommer att bli brist på fiskolja i framtiden och att vi måste hitta alternativ till fiskolja i fodret om vi ska kunna behålla den höga nivå av nyttig Omega 3 som vi har i laxen idag. Genom att använda foder med mikroalger kommer vi att kunna upprätthålla den höga nivån under många år framöver", säger Henning Beltestad, vd för Lerøy Seafood Group.

Foderleverantören BioMar har tagit fram en rad foderlösningar åt Lerøy, där en del av den höga nivån av nyttig Omega 3 uppnås med hjälp av mikroalger.

"Vi odlar lax för slutkonsumenten. Vi vet att konsumenter i hela världen är noga med att vi arbetar hållbart och med näringsvärdet hos vår lax. Tack vare det effektiva samarbetet har vi kunnat ta mängden lax som utfodras på ett mer hållbart sätt till en betydande nivå på mycket kort tid. BioMar har legat i framkant när det gäller att leta efter nya alternativ med hållbara ingredienser, och vi behöver råvaror som uppfyller behoven av nyttiga fisk- och skaldjurslivsmedel. Det är extremt viktigt för oss att hela värdekedjan tar ansvar för att ta fram ett ännu mer hållbart vattenbruk", förklarar Henning Beltestad, vd för Seafood Group, och fortsätter:

"Konsumenterna måste kunna välja ur ett sortiment med sunda laxprodukter med stabil hållbarhetsprofil varje gång de väljer 'Lerøy Salmon'. Vi vill verkligen satsa på det här steget full ut eftersom vi är övertygade om att det är viktigt för branschen att delta i implementering av nya foderlösningar som balanserar högt hälsovärde och miljömässig hållbarhet".

BioMar har blivit ledande med att utveckla och testa foder med mikroalger, och därmed placerat nya foder med denna ingrediens på marknaden i kommersiell skala under 2016. Sedan september 2016 har mer än 40 000 ton foder kommit ut på marknaden – huvudsakligen konsumerat av Lerøy.

"Vi är mycket nöjda med att ha kunnat bidra till att utveckla sunda och miljömässigt hållbara laxprodukter tillsammans med Lerøy. Det är utomordentligt viktigt för BioMar att samarbeta nära våra kunder och leverantörer. Det är uppenbart för oss att vi måste samarbeta för att utveckla branschen", säger Jan Sverre Røsstad, vice styrelseordförande för Salmon Division i BioMar Group.

TerraVias joint venture med BungeAs har, i sin egenskap av leverantör till vattenbruksbranschen av Omega-3 från mikroalger, upplevt det nära samarbetet med BioMar och Lerøy som mycket värdefullt för att förnya vattenbruket:

"Lerøy och BioMar har samarbetat nära med oss under marknadsföringen av AlgaPrime DHA för att tillförsäkra att vi levererar hållbara, kostnadseffektiva och relevanta produkter i rätt omfattning för att möta utmaningarna inom laxodlingsbranschen. Genom att utnyttja hävstångseffekten hos bägge våra kärnkompetenser kan vi nu skapa meningsfulla resultat för konsumenthälsan och bredda vårt tillgängliga utbud av Omega-3-oljor för vattenbruk, och samtidigt förbättra branschens miljömässiga hållbarhet. TerraVias partnerskap med Bunge i Brasilien har framgångsrikt anpassat sin tillverkningskapacitet till AlgaPrime DHA Omega-3, som nu konsekvent levereras som en viktig ingrediens i BioMars fodersammansättning för Lerøy" förklarade Graham Ellis, Senior Vice President of Business Development på TerraVia.