Främjar övergången till miljövänlig kassodling

Ett nytt danskt projekt fokuserar på att stärka miljövänliga tekniska lösningar för förbättrad fiskodling i nedsänkta kassar. BioMar ingår som partner i projektet.

BioMar samarbetar med Dansk Akvakultur, AquaPri, DTU Aqua, DTU-Mek och Hvalpsund Net som alla är intressenter i dansk akvakultur för att stärka övergången till miljövänlig odling av regnbåge i nedsänkta kassar. Tillsammans har de initierat projektet Hav-Tek som nyligen har beviljats stöd på 4,1 miljoner danska kronor av det danska GUDP-initiativet (”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram”). Hav-Tek har som mål att ta fram miljövänliga tekniska lösningar för förbättrad odling av regnbåge i nedsänkta kassar.

Foder med mindre miljöpåverkan

Ett av syftena med projektet är att utveckla högteknologiskt foder med bättre miljöeffektivitet (lägre utsläpp av näringsämnen per kg producerad fisk) och som möjliggör modifiering av sjunkhastigheten hos fiskavföring för att avföringen ska kunna samlas upp inuti kassarna. Vidare ska man fokusera på att minska fosforhalten i fodret. Fodret ska testas på en kommersiell havsodling av regnbåge i nedsänkta kassar för att dokumentera dess förmåga att förbättra miljö- och produktionstekniska parametrar.

Effektivare insamling av avföring i nätburar

Projektet omfattar även framtagning av ett nät speciellt för insamling av fiskavföring. Hittills har det inte varit möjligt att utveckla eller prova en metod för insamling av avföring som passar de kraftiga strömmar som finns i de danska vattnen. Med andra ord är utvecklingen av ett konceptnät avgörande för projektets framgång och produkten har därför noggrant modellerats innan den tas i produktion och innan ett fullskaligt kommersiellt försök utförs.

Betydelse för odling i kassar utanför Danmark

Utfallet av det Danmarksbaserade projektet Hav-Tek förväntas bli bättre miljöeffektivitet för danska havsodlingar som redan är mycket klimatvänliga och resurseffektiva. Utfallet av projektet kan också vara av stort intresse för fiskodlingar utanför Danmark eftersom det öppnar dörrarna till nya fodertyper och nya nät med avföringsinsamling.

Henning Priess, chef för AquaPri A/S och huvudsökande för projektet Hav-Tek, säger: ”Att utnyttja havet för produktion av högkvalitativt animaliskt protein är avgörande för att nå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Tack vare GUDP-projektet Hav-Tek kan vi gå vidare med detta på ett hållbart sätt. Om vi både kan minska fosforhalten i fodret och samla in avföring i kassarna blir den här metoden för produktion av animaliskt protein ännu mer hållbar.”

Genererar entusiasm

Akvakulturindustrin har stora förväntningar. Chefen på AquaPri, Henning Priess, är övertygad om att projektet kan innebära en stor fördel eftersom det gör det möjligt att bli först med att ta fram nya lösningar för utvecklingen av ett hållbart vattenbruk:

”Potentiellt kommer insamlingen av avföring i kassarna att vara en avgörande parameter för både små odlingar i nedsänkta kassar som de i Danmark och för många andra runt om i världen. När vi väl har lyckats få fart på den här utveckling kommer det att bekräfta att Danmark fortfarande har en position som pionjär när det gäller hållbar fiskodling och hållbart foder säger Henning Priess.

Den danska fiskodlingsföreningen Dansk Akvakultur är entusiastisk inför projektet Hav-Tek:

”Vattenbruk har utan tvekan en roll när det gäller att producera hälsosam mat på ett sätt som är gynnsamt för både klimat och miljö. Detta har betydelse för våra fortsatt stora ansträngningar för att utveckla nya lösningar som kan förbättra parametrar relaterade till miljö, klimat och hållbarhet. Vi har tydliga förväntningar på att projektet, inom ramen för GUDP, ska ge oss nya miljötekniska lösningar som tjänar till att mildra miljökonsekvenserna av havsodling, säger Lisbeth Jess Plesner, projektledare för Hav-Tek och chefskonsult på Dansk Akvakultur. 

Att vara partner i projektet Hav-Tek innebär ett viktigt steg framåt för Biomar och för företagets innovativa utveckling av specialdesignade foderlösningar för fisk för kommande generationer. Ole Christensen, vice styrelseordförande i BioMars EMEA-division, delar projektpartnernas entusiasm:

”Vi på BioMar är stolta över att bidra till implementeringen av projekt med denna räckvidd. Vi litar på goda partnerskap samt på kompetensen och kunnandet i vårt globala FoU-team som fokuserar på foder för vattenbruk. Den framtida värdekedjan för vattenbruk måste definitivt grundas på kontinuerliga ansträngningar för ansvarsfull och hållbar utveckling och innovation.”

*Projektet Hav-Tek har fått bidrag från GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) som sorterar under det danska ministeriet för miljö och livsmedel.

 

 

Bild: AquaPri