Ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil

BioMar introducerar Qrill HP, en ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil. Qrill HP som tillhandahålls av MSC-certifierade Aker BioMarine, erbjuder flera olika fördelar och stärker BioMars bäst presterande tillväxtfoder.

Fiskodlare som betjänas av BioMars danska fabrik kan se fram emot fördelarna med BioMars uppdaterade tillväxtfoder. 

 

Påtagliga näringsmässiga och andra mångfacetterade fördelar av vattenbruksfoder

Qrill HP är en nyligen utvecklad råvara baserad på krill, och som vi på BioMar får tillgång till av vår leverantör Aker BioMarine.

Qrill HP förser fisken med essentiella aminosyror som behövs för tillväxten och kan helt ersätta andra marina proteinkällor. Proteinet i Qrill HP har mycket hög smältbarhet, och ingrediensen är fördelaktig i foder med de högsta energitalen där utmärkt proteinsmältbarhet är avgörande.

Dessutom innehåller Qrill HP flera lösliga föreningar som gör det till ett effektivt lockande smaksättningsmedel som tillför högre smaklighet.

 

Hållbarhet när det är som bäst

Qrill HP är en krillprodukt som har bearbetats med omsorg för att separera olje- och proteinfraktionerna. Oljefraktionen används i livsmedel, och kvar blir en biprodukt som efter att ha torkats försiktigt kan utgöra en mycket värdefull proteinkälla i vattenbruksfoder. Det faktum att Qrill HP är en biprodukt gör det till en hållbar ingrediens.

Antarktiska krillfiskerier utvärderas och bedöms efter sin hållbarhet via Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

 

  • Den krill som fångas i områden där krillfångst är tillåtet uppgår till mindre än 1 % av den totala krillbiomassan i området.
  • MSC-certifierade Aker BioMarines patenterade fångstmetod Eco-Harvesting resulterar i en total årlig bifångst på nära 0.
  • Fångstens låga näringsnivåer innebär att biomassan snabbt återhämtar sig.
  • Bevarandet av det antarktiska ekosystemet är viktigaste fokus för ett nära samarbete mellan flera intressenter. I det här sammanhanget gick Aker BioMarine, WWF-Norway och ASOC (Antarctic and Southern Ocean Coalition) samman och bildade Antarctic Wildlife Research Fund, ett initiativ som också stöds av BioMar.
  • Qrill HP är en biprodukt vid produktion av krillolja.

 

Läs mer om BioMars tillväxtfoder för regnbåge och Qrill HP.