Nya perspektiv på vattenbruk

BioMar Group har just lanserat en ny webbplats som utformar sina ambitioner för ett innovativt vattenbruk. Den nya webbplatsen ger alla användare tillgång till en betydande kunskapsbas och gör det klart att framtiden för vattenbruket är beroende av samarbete, innovation, prestanda och bärkraft.

BioMar Group bjuder in alla branschintresserade att utforska företagets nya webbplats. En av de viktigaste målsättningarna under arbetet har varit att förbättra samarbete och partnerskap med intressenter, utbyta information och främja långsiktigt tänkande. Webbplatsens nya format ger tillgång till en avsevärd mängd information om fiskodling och utfodring inom vattenbruket, samtidigt som den berättar historien om hur BioMar i över 50 år har varit en drivkraft för ett hållbart och effektivt vattenbruk.

Sif Rishøj är kommunikationschef vid BioMar Group och ser fram emot att få ge en djupare inblick i BioMar och dess verksamhet: – BioMar strävar ständigt efter att förnya vattenbruket. Webbplatsen har utformats för att underlätta kommunikation och samarbete med våra intressenter. Vi utformat och byggt en webbplats som är extremt användarvänlig. Jag tror att det är lätt att hitta rätt information trots den omfattande mängd tillgänglig material.

BioMar lanserades förra året företagets uttalade ändamål "Let's innovate aquaculture" och en ny ambitiös strategi "Shaping the future". De vägledande principerna för de strategiska initiativen - liksom det dagliga arbetet i företaget - beskrivs av de fyra viktigaste begreppen: Innovation, Bärkraft Samarbete och Prestanda. Dessa vägledande principer beskrivs ingående på den nya hemsidan.

- Vår marknadsföringsavdelning och vår tekniska avdelning har arbetat hårt för att göra en omfattande webbsida med ambitionen att skapa en verkligt intressant informationskälla. Den kommer att uppdateras kontinuerligt och utvecklas i syfte att interagera med aktörerna in vattenbruket och därmed vara en proaktiv bidragande orsak till utvecklingen av en hållbar och effektiv industri.

Naturligtvis är webbplatsen kompatibel med dagens webbläsare och mobila enheter, vilket ger en användarvänlig upplevelse med enklare navigering och bättre funktioner. Webbplatsen är tillgänglig på fjorton språk, vilket gör det enkelt för användarna att få detaljerad information om våra produkter och hur de används.