Nya roller för starka BioMar-profiler

I linje med sina strategiska ambitioner om expansion etablerar BioMar nu en fjärde division som omfattar aktiviteter i den asiatiska regionen, inklusive Vietnam och Kina. Med över 30 års erfarenhet av vattenbruk tar François Loubère sig an rollen som vice styrelseordförande för Asien, medan Luis García Romero tar över som vd för västra medelhavsområdet och Afrika.

Efter tillkännagivandet av det nya partnerskapet med Viet-Uc i Vietnam har BioMar nu gjort förändringar i företagsledningen och tillkännager en VP för Asien. Denna roll kommer att sätta den strategiska inriktningen för regionen och stödja integrationen och vidareutvecklingen av affärsenheterna.

 

"Den nya divisionen för Asien är en milstolpe på vår expansionsresa. Ledningen kommer framöver att ha ett särskilt fokus på regionen. Vi förväntar oss att denna förändring ska påskynda vår utveckling av affärsenheterna och möjliggöra ett bredare kommersiellt fokus i regionen", förklarar Carlos Diaz, vd för BioMar Group.

 

Med över 30 års erfarenhet inom BioMar och vattenbruksindustrin har François Loubère varit en viktig del i uppbyggnaden av BioMars affärsenhet i västra medelhavsområdet och Afrika samt bidragit till flera strategiska affärsutvecklingsprojekt. François Loubère kommer att ingå i BioMar Groups verkställande kommitté.

Efter denna förändring kommer den kommersiella chefen för västra medelhavsområdet och Afrika, Luis García Romero, att ta över rollen som verkställande direktör för affärsenheten. På knappa två år med BioMar Group har han redan visat sig vara en stark kommersiell profil med en brant inlärningskurva och en mycket solid affärsförståelse.

 

Med över 30 års erfarenhet inom BioMar och vattenbruksindustrin har François Loubère varit en viktig del i uppbyggnaden av BioMars affärsenhet i västra medelhavsområdet och Afrika samt bidragit till flera strategiska affärsutvecklingsprojekt. François Loubère kommer att ingå i BioMar Groups verkställande kommitté.