ORBIT blir större!

den 18 mars 2016

Recirkulerande odlingar ökar stadigt, även för större fisk. I väntan på att det är nödvändigt för pellets till större regnbåge i den utvecklande RAS marknaden, har BioMar nu lagt till en 6 mm pellets till Orbit 929.

- "Vi visste att det skulle finnas ett behov av större pelletsstorlekar inom en snar framtid, så vi ser till att ORBIT är redo", säger Anders Brandt-Clausen, kommersiell chef för BioMar Brande.

Utan tvekan, receptet bakom den nya pelletsstorleken matchar näringsbehovet till en större regnbåge och överensstämmer med fiskodlarnas förväntningar på prestanda. ORBIT 929 infördes 2011 som satte standarden för recirkulationsfoder. Sedan dess har det gett försett recirkulationsodlarna med enkel borttagning av fasta fekalier och en minskad belastning på biofilter, vilket möjliggör en ökad fisk biomassa och produktion, vilket förbättrar avkastningen på investeringen.