Uppdaterar mineraltillskotten i foder

Optimal hälsa och prestanda med minimal miljöpåverkan är synnerligen viktiga faktorer för BioMar. BioMar EMEA har uppdaterat ursprunget för mineraltillskott i alla sina foder.

I stället för oorganiska salter används nu i BioMar EMEA:s fabriker organiska sammansättningar med högre grad av biotillgänglighet för tillsättning av essentiella mineraler i alla foder.

Essentiella näringsämnen är livsnödvändiga näringsämnen som behövs för den normala fysiologiska funktionen. Essentiella näringsämnen (mineraler, vitaminer, organiska syror och aminosyror) kan emellertid inte bildas i kroppen och måste därför fås med kosten.

Många essentiella mineraler har stor betydelse för såväl fiskens prestanda som hälsa. Genom att göra de essentiella mineralerna mer biotillgängliga för fisken ökar upptaget av dem. Dessutom stärker de fiskens immunsystem och minimerar fiskodlingens miljöpåverkan. Detta är faktorer som är ytterst viktiga för BioMar.

Även inom respektive kategori av organiskt bundna mineraler finns det stora variationer mellan de olika komplexen. Det mest biotillgängliga och stabila komplexet är kelat av glycin. Glycin i kelatkomplex har minimal interaktion inuti molekylerna i tarmen och transporteras aktivt genom tarmväggen till cellerna. I cellen bryts kelatet ner och mineralet blir metaboliskt tillgängligt.

Ett flertal studier har visat att användning av organiskt bundna metaller:

-          Ökar upptaget och kvarhållandet av mineralerna

-          Förbättrar individens mineralstatus

-          Förbättrar hälsostatus

-          Ökar prestandan

Om du vill veta mer kring den här uppdateringen är du välkommen att kontakta din lokala säljare.