Uppdaterade yngelfoder – Tar hand om de små

Hela BioMars sortiment yngelfoder från BioMar Danmark har uppdaterats enligt de senaste forskningsrönen. Detta gör att BioMars startfoder täcker nu ännu bättre alla näringsbehov hos sötvattenyngel för att ge det bästa hälsotillståndet för odlad fisk under deras tidiga livsfas.

Med den här uppdateringen erbjuder sammansättningen hos BioMars INICIO Plus, favorit bland yngelfoder för odlare av sötvattensarter, en uppsättning fördelar. Det nya INICIO Plus innebär ytterligare förbättrad robusthet och tålighet samt väl presterande yngel och har visats bidra till bättre motståndskraft mot RTFS (yngeldödlighetssyndrom på regnbåge) som orsakas av bakterien Flavobacterium psychrophilum samt mot ERM (Yersinios-rödmunsjuka) som orsakas av bakterien Yersinia ruckeri.

 

Allsidiga fördelar ger utmärkta odlingsresultat

Under många år har INICIO Plus varit fiskodlarnas favorit bland yngelfoder tack vare de utmärkta resultat man fått. Under alla dessa år har ständig forskning på, och uppdateringar av, sammansättningen hos INICIO Plus säkerställt stora fördelar för odlare, avseende bland annat optimalt stabil fisk, samt överlevnads- och missbildningsnivåer. Dessa fördelar har blivit möjliga tack vare en unik fodersammansättning med bland annat balanserad berikning av vitaminer, fosfolipider och det probiotiska Bactocell® som bidrar till effektivare upptag av näringsämnen och mineraler samt minskar förekomsten av missbildningar i alla fiskarter.

 

En klok kombination av nyheter

Den uppdaterade sammansättningen av INICIO Plus har fått flera nya ingredienser. En av dessa ingredienser är B-WYSETM, en jästfraktion med flera stammar, som ger förstärkt immunmodulering och bindningsaktivitet gentemot oönskade bakterier, tillsammans med slemfrämjande effekter. Kombinationen Bactocell® och B-WYSE™ bidrar till bättre hälsostatus och prestandaparametrar hos ynglen och därmed bättre överlevnadstal.

Dessutom innehåller den nya sammansättningen speciella tarmmodulerade ingredienser för att säkerställa att den mikrobiota sammansättningen är optimal och att kolonisering i tarmen av oönskade patogena bakterier minskas. Sist, men inte minst, hjälper det utökade innehållet av antioxidantvitaminer till att neutralisera fria radikaler hos fisken, vilka förstör cellmembranen och gör cellerna sårbara för nerbrytning och patogener.

 

Ett effektivt alternativ

BioMar genomför också en revidering av fodersammansättningarna i BioMars yngelfoder INICIO 917 och INICIO 918 för medelstora till stora yngel. Ett flertal förändringar av deras sammansättning gör dessa två alternativa yngelfoder ännu mer kostnadseffektiva. Råvarorna i INICIO 917 och INICIO 918 är inte desamma, men bägge har samma näringsprofil för ynglen.

INICIO Plus, INICIO 917 och INICIO 918 produceras i BioMars anläggning i Danmark, i en toppmodern produktionslinje som är helt inriktad på yngelfoder och som invigdes 2020. Anders Brandt-Clausen, vd för BioMar Denmark, förklarar:

 

”Denna nyligen gjorda uppdatering av sammansättningen hos vår marknadsledande serie yngelfoder i kombination med den förbättrade fysikaliska kvaliteten, tack vare vår nybyggda produktionslinje, säkerställer att yngelfodren blir ännu bättre, både vad gäller kvalitet och prestanda. Det innebär att vi kan trycka på och ta våra yngelprodukter till en ny nivå.”

 

Yngelfoder med uppdaterade sammansättningar finns för regnbåge och många andra sötvattensarter från april 2020.