Uppdatering av råvaruanvändning

Vi på BioMar lägger särskild vikt vid att minimera miljöpåverkan. BioMar är en av pionjärerna inom hållbar utveckling av vattenbruket.

Våra råvaruuppköp är både globala och lokalt anskaffade från Östersjön. Så här håller vi hållbar utveckling och höga kvalitetsstandarder för BioMar-foder. De råvaror som används i BioMar-fodret utvärderas i ett exakt kvalitetsstyrningssystem. Valet av råmaterial är baserat på hög kvalitet, prestanda, livsmedelssäkerhet, hållbarhet och spårbarhet, oavsett var i världen de levereras.

Som lokal aktör värdesätter vi och lyssnar på våra kunders önskemål och samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till fiskodlarnas utmaningar. Inhemsk uppfödd fisk behövs för att öka efterfrågan, men minskade tillstånd och långsamt godkännande av nya tillstånd begränsar produktionstillväxten. Vi vill nu hjälpa till att öka produktionsvolymen med att i fiskfodret andvända fiskmjöl och –olja  som härstammar från Östersjön.

Som ett resultat har BioMar säkrat de nödvändiga mängderna råvaror från Östersjön 2019, som kommer att användas i alla Efico Enviro 923 Advance foder under den kommande tillväxtsäsongen. Användningen av mängden olika foderråvaror beror på råmaterialens kvalitet. Vår första prioritet är fodrets performance och utmärkt teknisk kvalitet.