Analys av hållbarhetsnivån hos odlade fisk- och skaldjursprodukter

Hållbar produktion av vattenbruksprodukter handlar om att göra informerade val.

Eco-Efficiency Analysis har blivit ett ovärderligt verktyg för BioMar och andra som ingår i vattenbrukets värdekedja och som bryr sig om vilken grad av hållbarhet deras produkter har.

BioMar har alltid fokuserat på att ta hänsyn till miljön. Vi har använt oss av metoder och verktyg för att åstadkomma en hållbarare framtid för våra kunder, exempelvis genom att tillhandahålla ett banbrytande instrument för främjandet av hållbar utveckling i vår bransch och i vår värdekedja.

Som en del av sitt BioSustain-program har BioMar, i samarbete med BASF, utvecklat Eco-Efficiency Manager som ett av de system av verktyg och metoder som kan mäta och optimera produkthållbarhet. Syftet med denna modell är att jämföra en komplett samling miljömässiga och sociala effekter som kan tillskrivas produkter och tjänster, och sedan välja den minst belastande.

Med hjälp av Eco-Efficiency Manager undersöker vi hela livscykeln hos en produkt eller en process. Modellen visar också på förbättringspotentialen hos miljömässiga effekter och kostnader.

Eco-Efficiency Manager är troligen det mest omfattande verktyget som finns idag för att utvärdera produkters hållbarhet. Verktyget sammanställer och bygger på välkända metoder för miljöanalys, som till exempel livscykelanalys och inbegriper koldioxidavtryck.

Vi på BioMar implementerar aktivt Eco-Efficiency Analysis när vi optimerar våra recept. Eftersom hänsyn till den totala miljöpåverkan ingår i våra program för fodersammansättning kan våra produktutvecklare skapa foderlösningar som inte bara är optimerade med avseende på foderprestanda och kostnader, utan även när det gäller miljöpåverkan.

Den aktiva användningen av Eco-Efficiency Analysis gör det möjligt att identifiera hur till exempel ändrade foderrecept eller andra processer kan förbättra hållbarheten. Detta kan jämföras med eventuella effekter av ändrade foderrecept på kostnader och produktprestanda.

Vi har utvecklat verktygen till att omfatta hela värdekedjan i vattenbruket och vi glädjer oss åt att antalet kunder och affärspartners som använder verktyget stadigt växer.