Fisk är bra för dig

Aktuell forskning pekar på att fiskkonsumtion minskar förekomsten av hjärtkärlsjukdomar och är gynnsamt för hjärnans utveckling hos både spädbarn och lite äldre barn vars mödrar ätit fisk under graviditeten. Fisk är en utmärkt källa till omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Fisk bidrar också till intaget av essentiella näringsämnen, till exempel jod, selen, kalcium och vitamin D*.

 

Odlad fisk är bra för dig och för miljön

Odlad fisk är lika bra för dig som för miljön. Vi vet vad odlad fisk äter, hur de föds upp och hur de till sist hamnar på din tallrik. BioMars foder är tillverkade av ansvarsfullt införskaffade råvaror som kan spåras tillbaka till ursprungskällan.

Dessa specialsammansatta foder är anskaffade, producerade och levererade till odlarna med minimal påverkan på miljön. Vi strävar dessutom efter att ge våra kunder bästa tillgängliga tekniska support och system för att förbättra hållbarhetsprestandan för deras odlingsverksamhet.

 

Odlad fisk är lika bra för dig som för miljön. Vi vet vad odlad fisk äter, hur de föds upp och hur de till sist hamnar på din tallrik. BioMars foder är tillverkade av ansvarsfullt införskaffade råvaror som kan spåras tillbaka till ursprungskällan.

BioMar strävar efter att uppnå vissa utvalda mål av FN's Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer här: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

*EFSA Scientific Committee, “Statement on the benefits of fish/seafood consumption compared to the risks of methylmercury in fish/seafood1”, EFSA Journal 2015;13(1):3982, p.10