Mindre miljöpåverkan

Allt vi gör påverkar miljön, att flyga, värma upp våra bostäder och försörja våra familjer med mat. För att lindra den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är det viktigt att vi minskar vårt avtryck på miljön.

 

Vi kan minska vårt koldioxidavtryck med hjälp av våra matvanor

Hur människans matvanor påverkar miljön är särskilt viktigt när det gäller växthusgaser. Våra koldioxidutsläpp består av den mängd växthusgaser (primärt koldioxid) som släpps ut i atmosfären på grund av en viss mänsklig aktivitet, t.ex. livsmedelskonsumtion. Följaktligen kan en minskning av växthusgaserna från våra matvanor ge en positiv effekt på vår miljö.

Genom att föra in mer fisk och skaldjur i vår dagliga kost kan vi minska vårt koldioxidavtryck.

 

Genom att föra in mer fisk och skaldjur i vår dagliga kost kan vi minska vårt koldioxidavtryck.

BioMar strävar efter att uppnå vissa utvalda mål av FN's Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer här: https://www.un.org/sustainabledevelopment/