Blogg

Utforska BioMar värld

Fisk till middag

Background Image

Fisk är en effektiv proteinkälla

Vattenbruk är en av de minst resurskrävande metoderna för livsmedelsproduktion. Fisk behöver inte bränna kalorier för att kämpa mot gravitationen och eftersom de är kallblodiga behöver de inte bränna kalorier för att anpassa sin kroppstemperatur. Detta gör fisken till ett mycket energieffektivt djurslag.

Läs mer
Läs mer om Fisk är en effektiv proteinkälla
Background Image

Mindre är mer

Fiskodlare kan få bättre resultat genom att använda mindre mängd foder. Enligt BioMars resultatbegrepp Performance Concept kan man optimera fiskfodret utan att kompromissa med fiskarnas näringsbehov eller odlingens målsättning. Det är bra, inte bara för fiskodlare och vattenbruksbranschen, utan även för miljön.

Läs mer
Läs mer om Mindre är mer
Background Image

En bransch i ständig utveckling

Vattenbruk är den snabbast växande branschen av alla större livsmedelssektorer. Under de gångna 20 åren har vattenbruket utvecklats dramatiskt med tillskott från innovativa, allt mer hållbara, fiskfoder.

Läs mer
Läs mer om En bransch i ständig utveckling
Background Image

Mindre miljöpåverkan

Allt vi gör påverkar miljön, att flyga, värma upp våra bostäder och försörja våra familjer med mat. För att lindra den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är det viktigt att vi minskar vårt avtryck på miljön.

Läs mer
Läs mer om Mindre miljöpåverkan
Background Image

Omsorg om livet i sjöar och hav

Det marina fiskbeståndet är hotat. Vi behöver vara mer rädda om våra hav för att bevara världens fiskbestånd och skapa hållbar utveckling. BioMar arbetar på att leverera på FN's mål 14 för hållbar utveckling (Sustainable Development Goal 14) för att bidra till att de problem som våra hav står inför ska klaras av, till exempel överfiske, mindre biologisk mångfald och förvärrad kustnära övergödning.

Läs mer
Läs mer om Omsorg om livet i sjöar och hav

Anskaffning och råvaror

Background Image

BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl

BioMar och Agronutris har tecknat ett långsiktigt partnerskap för att utveckla nästa generation av mjöl med svart soldatfluga speciellt utformat för vattenbruksindustrins behov. Efter år av forskning och utveckling, ses insektsmjöl nu som en lovande ny ingrediens på en tydlig väg mot att bli allmänt använt. En bred portfölj av insektsmjöl utformad för vattenbruk är på väg in på marknaden.

Läs mer
Läs mer om BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl
Background Image

Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar

BioMars anläggning i Brande i Danmark skalar avsevärt upp införandet av mikroalger i deras råvaruportfölj. Användningen av mikroalger i flaggskeppsproduktlinjen som produceras i Brande gör det möjligt för BioMar att höja hållbarhetskriterierna eftersom denna ingrediens bidrar till ett minskat beroende av vilda fiskbestånd.

Läs mer
Läs mer om Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar
Background Image

Ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil

BioMar introducerar Qrill HP, en ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil. Qrill HP som tillhandahålls av MSC-certifierade Aker BioMarine, erbjuder flera olika fördelar och stärker BioMars bäst presterande tillväxtfoder.

Läs mer
Läs mer om Ny ingrediens med stark hållbarhetsprofil
Background Image

BioMars anskaffnings-mängder av östersjöråvaror ökar

Mängden av östersjöråvaror till BioMars fodertillverkning för odlingsåret 2019 blir större än under två föregående år. Under 2018 och 2017 använde BioMar östersjöråvaror som i näringsämnen beräknat motsvarade vardera åren ca. 85 ton fosfor och 460 ton kväve.

Läs mer
Läs mer om BioMars anskaffnings-mängder av östersjöråvaror ökar
Background Image

Ansvarsfullt anskaffade råvaror

BioMar har flera sätt att säkra ansvarsfullt anskaffade och säkra råvaror. Ett av dessa sätt är att regelbundet genomföra leverantörsbesiktningar baserat på en djupgående bedömning av krav och risker kopplade till varje enskild råvara och leverantör.

Läs mer
Läs mer om Ansvarsfullt anskaffade råvaror
Background Image

Omfattar ansvaret

Miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt handlingssätt är inte bara ett åtagande för företaget BioMar, det är även ett krav på våra leverantörer. Vårt SAAT-team (Supplier Approval, Audit and Traceability, leverantörsgodkännande, besiktning och spårbarhet) säkerställer en motståndskraftig, stabil och hållbar leveranskedja för allt BioMar-foder som levereras till kunder i hela världen.

Läs mer
Läs mer om Omfattar ansvaret
Background Image

Uppdatering av råvaruanvändning

Vi på BioMar lägger särskild vikt vid att minimera miljöpåverkan. BioMar är en av pionjärerna inom hållbar utveckling av vattenbruket.

Läs mer
Läs mer om Uppdatering av råvaruanvändning

Innovativa foder för vattenbruk

Background Image

BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet

Kunskap om ett flertal kritiska områden för miljöpåverkan när det gäller vattenbruksfoder är en synnerligen viktig faktor för hållbarhetsbeslut. Därför kommer nu vissa av BioMars foder i våra divisioner i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) att ha nya hållbarhetsindikatorer i produktdatabladen. Denna kunskap ska underlätta för odlarna i deras ansträngningar att minska negativ miljöpåverkan.

Läs mer
Läs mer om BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet
Background Image

Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar

BioMars anläggning i Brande i Danmark skalar avsevärt upp införandet av mikroalger i deras råvaruportfölj. Användningen av mikroalger i flaggskeppsproduktlinjen som produceras i Brande gör det möjligt för BioMar att höja hållbarhetskriterierna eftersom denna ingrediens bidrar till ett minskat beroende av vilda fiskbestånd.

Läs mer
Läs mer om Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar
Background Image

Exceptionellt bra pellets för den allra första utfodringsperioden

BioMar introducerar en ny pelletstorlek i produktserien INICIO Plus. INICIO Plus, fiskodlarnas favorit bland yngelfoder, finns nu med en mindre pelletstorlek. Det är därför ett exceptionellt bra alternativ som startfoder för olika arters yngel.

Läs mer
Läs mer om Exceptionellt bra pellets för den allra första utfodringsperioden
Background Image

Blue IMPACT utökas för att täcka fler användningsområden i fiskodlingen

BioMars foderkoncept Blue IMPACT vattenbruksfoder erbjuds nu även i mindre pelletsstorlekar. Det större sortimentet, som tidigare endast fanns för odling i kassar, innebär att fler regnbågsodlare kan dra nytta av foderkonceptet med särskilt fokus på att minimera vattenbrukens miljöpåverkan.

Läs mer
Läs mer om Blue IMPACT utökas för att täcka fler användningsområden i fiskodlingen
Background Image

Bästa starten för laxfisk

BioMars LARVIVA ProStart, ett revolutionerande startfoder, finns nu för laxfisk. LARVIVA ProStart skapar värde med avseende på ätbeteendet i vattnet och en aktivare respons på den tidiga utfodringen vilket gynnar ett mer robust, högpresterande yngel.

Läs mer
Läs mer om Bästa starten för laxfisk
Background Image

Förändra vattenbruket med Blue IMPACT

BioMar lanserar Blue IMPACT™, ett foderkoncept som minimerar vattenbrukets miljöpåverkan. Det första fodret i serien antar de utmaningar som kassodlare står inför i Östersjön genom att vara inriktat på minska den totala mängden fosfor i fodret och samtidigt leverera ökad foderprestanda.

Läs mer
Läs mer om Förändra vattenbruket med Blue IMPACT
Background Image

Ännu ett initiativ för vår planets bästa

BioMar tillkännager en ny diet med ett särskilt fokus på att minska fosforutsläpp vid produktion av regnbåge i öppna kassar.

Läs mer
Läs mer om Ännu ett initiativ för vår planets bästa
Background Image

Banbrytande koncept för nästa generation vattenbruksfoder

BioMar EMEA lanserar P 3.0-konceptet som tar fodersammansättning ett steg längre genom att förse fiskodlare med foder som anpassas efter varierande marknadsförhållanden och färdiga fiskprodukter för att maximera ekonomin för sin odling.

Läs mer
Läs mer om Banbrytande koncept för nästa generation vattenbruksfoder

NYHETER

Background Image

BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl

BioMar och Agronutris har tecknat ett långsiktigt partnerskap för att utveckla nästa generation av mjöl med svart soldatfluga speciellt utformat för vattenbruksindustrins behov. Efter år av forskning och utveckling, ses insektsmjöl nu som en lovande ny ingrediens på en tydlig väg mot att bli allmänt använt. En bred portfölj av insektsmjöl utformad för vattenbruk är på väg in på marknaden.

Läs mer
Läs mer om BioMar och Agronutris samarbetar kring nästa generations insektsmjöl
Background Image

BioMars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”

Vid lanseringen av BioMars hållbarhetsrapport 2022 den 19 april 2023 tillkännagav koncernen att Biomar blev första företag vars vattenbruksfoder i en oberoende validering av företagets ambitiösa mål för koldioxidminskning skulle klara klimatmålet på 1,5 °C. Detta är den mest ambitiösa beteckningen som kan fås via Science Based Targets Initiative (SBTi).

Läs mer
Läs mer om BioMars koldioxidmål godkända som de ”mest ambitiösa”
Background Image

Lågt fosforutsläpp – ett grönt initiativ

Resultat av det GUDP-stödda Hav-Tek-projektet indikerar att BioMars högteknologiska fosforreducerade foder utvecklat under foderkonceptet Blue IMPACT uppfyller förväntningarna om låga utsläpp av fosfor och därmed bidrar till en hållbar utveckling av vattenbruket.

Läs mer
Läs mer om Lågt fosforutsläpp – ett grönt initiativ
Background Image

BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll

I sin integrerade hållbarhetsrapport för 2021 som lanserades i juni 2022, tillkännager BioMar sitt beslut att ta 1,5 °C-vägen för att minska koldioxidutsläppen. BioMar är den första globala leverantören av vattenbruksfoder att anta 1,5 °C-vägen mot netto-noll enligt SBTi-initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar.

Läs mer
Läs mer om BioMar satsar på den mest ambitiösa vägen mot netto-noll
Background Image

Specialdesignade säckar för BioMars 60-årsjubileum

BioMar firar 60 år inom vattenbruk med specialdesignade fodersäckar från Brande produktionsanläggning där allt började. Från maj 2022 kommer fodersäckarna på 20 och 25 kg från BioMar-fabriken i Danmark att få särskilt utformad design.

Läs mer
Läs mer om Specialdesignade säckar för BioMars 60-årsjubileum
Background Image

BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet

Kunskap om ett flertal kritiska områden för miljöpåverkan när det gäller vattenbruksfoder är en synnerligen viktig faktor för hållbarhetsbeslut. Därför kommer nu vissa av BioMars foder i våra divisioner i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) att ha nya hållbarhetsindikatorer i produktdatabladen. Denna kunskap ska underlätta för odlarna i deras ansträngningar att minska negativ miljöpåverkan.

Läs mer
Läs mer om BioMar sätter fokus på sin blå resa mot ökad hållbarhet
Background Image

Biomar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i ryssland

Efter invasionen i Ukraina stänger BioMar Group ner all handel med Ryssland. Beslutet gäller försäljning av färdiga produkter samt anskaffning av råvaror.

Läs mer
Läs mer om Biomar avbryter alla kommersiella aktiviteter med och i ryssland
Background Image

Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar

BioMars anläggning i Brande i Danmark skalar avsevärt upp införandet av mikroalger i deras råvaruportfölj. Användningen av mikroalger i flaggskeppsproduktlinjen som produceras i Brande gör det möjligt för BioMar att höja hållbarhetskriterierna eftersom denna ingrediens bidrar till ett minskat beroende av vilda fiskbestånd.

Läs mer
Läs mer om Mikroalger anses inte längre vara en nischingrediens hos BioMar