RIKTLINJER och RAPPORTERING

Hur vi säkerställer hög standard i vår verksamhet

BioMar’s GRI-rapport

G&R: GRI Report (item, R pic.) SE

Vår årliga hållbarhetsrapport

GRI-rapporten skapar transparens kring vårt agerande, både för våra kunder och för andra intressenter.

Rapporten beskriver BioMar's ambitiösa mål för hållbarhet, men också det kraftfulla åtagande BioMar Group har haft under åren för att utveckla hållbara och ansvarsfulla lösningar för alla sina aktiviteter.

BioMar lever upp till sin offentliga transparens av sina aktiviteter via årliga redogörelser i enlighet med ramverket för GRI G4.

Läs vår rapport

Uppförandekod

Code of Conduct

Code of Conduct

BioMar anser att hållbar verksamhet måste bygga på grundläggande mänskliga rättigheter. Vår uppförandekod är en väsentlig del av hur vi bedriver vår verksamhet. Vi kräver att alla medarbetare, leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer följer angivna normer och bestämmelser.

I vår roll som multinationellt företag som anskaffar råvaror på den globala marknaden ingår att säkerställa att våra leverantörer, liksom vi själva, uppfyller de normer som beskrivs i vår uppförandekod.

BioMar’s uppförandekod

Kvalitetssäkring

G&R: Quality assurance (item, L pic.) SE

Hela vägen genom BioMar's produktion och distribution säkrar väletablerade rutiner, att våra kunder får en jämn och hög kvalitet och konsumenterna säkra livsmedel.

Läs mer

Certifieringar

Med jämna mellanrum får BioMar besök av myndigheter och organisationer, som auditerer och certifierar BioMar's produkter och processer.

ISO 9001:2015

Den viktigaste enskilda certifiering för BioMar är ISO 9001 standard. Sedan 1994 har BioMar A/S varit certifierat efter ISO 9001 standarden. Under 2003 blev certifieringen uppgraderad efter den reviderade standarden - ISO 9001:2000 och i Juni 2009 certifiserades BioMar enligt 9001:2008 standarden.

ISO 9001:2008 är ett dynamiskt system, vilket innebär att kvalitetssäkringen är en fortlöpande process, som står på dagordningen varje dag. Härigenom säkras en kontinuerlig förbättring och effektivisering av processer och rutiner. Allt till fördel för såväl BioMar som för våra kunder.
Kvalitetssäkringssystemet beskrivs i ett elektroniskt system, som är tillgängligt för alla medarbetare.

ISO 9001:2015 certifikatet

GLOBALG.A.P.

Förkortningen G.A.P. i GLOBALG.A.P. kommer från orden Good Agriculture Practice, men certifieringen täcker både lantbruk och akvakultur – och i BioMars fall tillverkning av foder till akvakultur.

GLOBALG.A.P. är en privat instans, som sätter frivilliga standarder för produktionsprocesser inom lantbruks- och akvakulturprodukter globalt sett. 
GLOBALG.A.P. standarden är primärt utvecklad för att säkra konsumenterna hur livsmedel produceras på lantgården genom att minimera skadlig miljöpåverkan i odlingen, minska användning av kemikalier samt genom att garantera en ansvarsfull hållning till arbetstagarnas hälsa och säkerhet, likväl som djurens välfärd.  

Du kan läsa mera om GLOBALG.A.P. genom att följa denna länk: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.-certifikatet

GLOBALG.A.P. NON-GM

The Certification Body Bureau Veritas Certification declares that the company mentioned on this Letter of Conformance complies with the GLOBALG.A.P. NON-GM/”Ohne Gentechnik” Add-on Assessment Module Processing Facility for Aquaculture for the below mentioned product scope.

NON-GM-Certifikatet

ASC

ASC

ASC standards have strict demands for responsible aquaculture in order to encourage the industry to minimise the most important environmental and social consequences associated with their production.

Besides the demands for the aquaculture production, the standards also contain sustainability demands for the feed. Since the feed demands are part of farmers’ standards, feed producers obtain a Conformity Statement, and not a certificate from a third-party audit of feed demands. Consequently, the Conformity Statement shows that the BioMar factory in Denmark can deliver feeds that meet the requirements of ASC standards for trout, salmon, seriola and cobia.

ASC-Certifikatet

US Food and Drug Admin

Biomar A/S is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, as
amended by the Bioterrorism Act of 2002 and the FDA Food Safety Modernization Act, such registration having been
verified as currently effective on the date hereof by Registrar Corp.

Download certifikatet

Halal Certificate

The Halal certificate is a document that guarantees that products and services aimed at the Muslim population meet the requirements of Islamic law and therefore are suitable for consumption in both Muslim-majority countries and in Western countries where there are significant population group who practice Islam (France, Germany, United Kingdom, Spain). Halal certification is a process which ensures the features and quality of the products according to the rules established by the Islamic Council that allow the use of the mark Halal.

Halal-Certifikatet