Anskaffning på BioMar

Vi försäkrar oss om att råvarorna är anskaffade ansvarsfullt, med total spårbarhet.