VI MINSKAR VÅRT AVTRYCK

Vi fokuserar på hållbarhet genom hela värdekedjan

Avtrycket på miljön

ROF: Environmental footprint (item, R pic.) SE

Vi minskar vårt eget avtryck på miljön.

Vårt huvudfokus ligger på att stötta våra kunder så att de kan leverera sunda, välsmakande fisk- och skaldjursprodukter. Vi gör det genom att med innovativa metoder ta fram effektivt, säkert och närande foder med ett minimum av påverkan på miljön.

Det är därför vi har blivit banbrytande med att utveckla nya vattenbruksfoder baserade på alternativa råvaror som ett komplement till fiskmjöl. Och det är därför som vi bryr oss om vilken miljöpåverkan vår logistik har.

Nyckelindikatorer på prestanda

ROF: KPIs (item, L pic.) SE

Vi stärker hållbarheten med hjälp av globala nyckelindikatorer (Key Performance Indicators, KPI).

BioMar, som är en multi-nationell tillverkare och en ansvarstagande global aktör, har identifierat ett antal globala KPI:er i enlighet med vår bedömningsmodell.

Med dessa utmanande siffror och mål ser vi till att stärka den hållbara utvecklingen av våra aktiviteter och förbättra hållbarheten i vattenbrukets värdekedja.

Syftet med våra KPI:er är att uppnå ambitiösa mål för många olika områden.

Se våra KPI'er

Viktiga områden

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa hållbarhet genom hela värdekedjan, från råvaror till den skördade fisken.

Hälsa och kvalitet

Vi lägger vikt vid god hälsa och hög kvalitet

I hela världen kommer folkhälsan i framtiden i allt högre grad bero på kvaliteten hos odlade fisk- och skaldjursprodukter.

Följaktligen kommer fiskars och skaldjurs näringsinnehåll och deras hälsa och kvalitet att spela en allt viktigare roll.

Läs mer

Samhället

Vi lägger vikt vid att agera ansvarstagande

BioMar är starkt involverat i lokalsamhället där vi är närvarande för att förbättra levnadsförhållandena med hjälp av kulturella och sociala aktiviteter samt utbildning.

Samtidigt är vår avsikt att – med omdömesgill upphandling och noggrant utvalda leverantörer som vi inspekterar – säkerställa att våra leverantörer agerar lika ansvarstagande gentemot lokalsamhället i de länder där vi inhandlar våra råvaror.

Läs mer

Miljön

Vi bryr oss om att skydda miljön

Genom vårt agerande försöker vi bidra till ökad hållbarhet genom att minimera våra egna utsläpp och samtidigt öka vår produktion.

BioMar's foderlösningar fokuserar på att förbättra balansen i miljön genom att minska på utsläppen till vattenmiljön och genom att rikta in sig på ett mer hållbart användande av råvaror. Vi siktar också på att främja ökad användning av våra funktionella foder. De ger ett ökad forderupptag och minskade utsläpp från vattenbruken, och samtidigt förbättrad hälsa i fisk- och skaldjursodlingarna och bättre överlevnad.

Läs mer