Innovation

Vi är fokuserade på att utveckla innovativa foderlösningar och ett hållbart globalt vattenbruk.

EN GLOBAL FORSKNINGSORGANISATION

Vårt åtagande är att utveckla innovativa fiskfoder för en hållbar och effektivt framtid för vattenbruket. För att uppfylla målet har BioMar en sant global forskningsorganisation med högkvalificerade forskare och experter på området. Vi bidrar genom att använda den senaste tekniken i supermoderna forskningsanläggningar runt om i världen.

Forskningsambitioner

Forskningsambitioner

När vattenbruket, i stället för vildfångad fisk, blev den viktigaste källan till fiskprodukter avsedda för mänsklig konsumtion, utgjorde detta ett av de tydligaste tecknen på branschens framgång. Denna framgång ställer höga krav på innovation och ständig utveckling. Vårt uppdrag inom forskning och utveckling är att stärka kundens konkurrenskraft.
BioMar strävar kontinuerligt efter att förbättra sin förmåga till innovation. Med hjälp av forskningsansträngningar utan motstycke siktar vi mot ständig utveckling och förbättring av produkter, processer och den teknik vi använder. Vi har definierat en uppsättning forskningsmål som vi ska uppnå för att uppfylla BioMars föresats.

Läs mer

Våra experter

Våra experter

BioMars forsknings- och utvecklingsavdelning består av en grupp högkvalificerade specialister med bakgrund inom nutrition, kemi och biologi. Gruppen stöds av vår långa tradition av att arbeta nära externa forskningsinstitutioner i flera länder liksom ett aktivt samarbete med fiskodlare.

FoU-gruppen håller örat mot våra marknader och har förmågan att föra in odlingsresultat från flera olika vattenodlingsförhållanden med olika odlade arter i forsknings- och utvecklingsprocessen.

Läs mer

Forskningsanläggningar

Forskningsanläggningar

BioMars långa tradition av marknadsföringsstudier och samarbete med externa forskningsinstitutioner och -center är välkänd. Vi är stolta över att delta tillsammans med våra kunder och partners i långtidsåtaganden för olika forskningsprojekt. Utöver detta är själva kärnan i vår verksamhet och vårt kunskapsförvärv att genomföra en ansenlig mängd tester och försök vid de FoU-anläggningar som ägs av by BioMar.

Läs mer